...
Головна » Статті » Алгоритм надання стоматологічної допомоги вагітним
Алгоритм надання стоматологічної допомоги вагітним.
 

Вагітні пацієнтки на стоматологічному прийомі складають особливу групу ризику, що пов'язано з певними фізіологічними перебудовами, що відбуваються в організмі жінки. 

 
У цей час відбувається активний приріст стоматологічних захворювань та загострення раніше були хронічних інфекцій - як общесоматичних, так і в порожнині рота. 
 
З огляду на терміни вагітності, її критичні періоди і супутню патологію, був визначено алгоритм надання безпечної стоматологічної допомоги, що включає в себе розробку способів як корекції психоемоційного стану вагітної, так і безпечного місцевого знеболювання. Підтримка стоматологічного здоров'я вагітної жінки відіграє важливу роль в фізіологічному перебігу вагітності та нормальному розвитку плоду. 
 
Відзначається активний приріст карієсу, індекс КПУ збільшується з 10,2 ± 0,9 до 13,6 ± 1,1. До кінця вагітності зростає число вогнищ демінералізації в пришийковій області зубів на 40% або 21%, що безпосередньо пов'язано з погіршенням гігієнічного стану порожнини рота. Патологія пародонту зустрічається і має тенденцію до прогресування в тих випадках, коли вже до вагітності були відзначені ознаки запалення або мала місце незадовільна гігієна порожнини рота. 
 
Патологічні процеси в порожнині рота пов'язані: 
-з ендокринною перебудовою організму жінки, 
-змінами рН ротової рідини в кислу сторону 
-недостатньою гігієною порожнини рота. 
 
Таким чином, значення санації порожнини рота, безперечно, залишається великим. Усунення вогнищ хронічної інфекції сприяє поліпшенню стоматологічного статусу вагітної жінки, що в кінцевому підсумку сприятливо позначається на здоров'я матері і майбутньої дитини. З огляду на фізіологічні особливості даного періоду перед лікарем-стоматологом, які працюють з вагітними жінками, варто дуже важливе завдання - максимально комфортно і безпечно провести стоматологічне лікування в повному обсязі, звівши до мінімуму ймовірність виникнення ризиків для здоров'я матері і майбутньої дитини, пов'язаних з психо-емоційним напруженням, застосуванням медикаментів, в тому числі знеболюючих засобів, і рентгенологічним обстеженням. 
 
За даними авторів, найбільш сприятливим періодом для проведення планового стоматологічного лікування є другий триместр вагітності, а саме з 15 по 22 тиждень. В цьому періоді ми проводили весь спектр необхідних стоматологічних терапевтичних та хірургічних втручань із застосуванням психоемоційної корекції і адекватним знеболенням. 
 
Питанням страху і дистресу на стоматологічному прийомі присвячені роботи. На підставі клінічного досвіду роботи з вагітними жінками нами був розроблений спосіб корекції емоційного стану вагітної перед стоматологічним втручанням, заснований на застосуванні методів раціональної психотерапії в залежності від визначеного типу темпераменту. При першому відвідуванні пацієнткам пропонувалося пройти тестування на визначення типу темпераменту за Айзенком і визначення рівня тривожності по методу Спілбер-Ханіна. Після ретельного аналізу отриманих результатів для кожної з пацієнток в залежності від темпераменту запропонований індивідуальний метод. 
 
Так, для пацієнток типу «меланхолік» використовувалася раціональна психотерапія у формі переконання і переорієнтації, спрямована на зміну в когнітивному і емоційному відношенні до стоматологічного втручання в даний період, а також стабілізації цих змін шляхом опису позитивних змін в цілому протягом вагітності. 
 
При типі темпераменту «холерик» ми використовували метод психогогики, створюючи позитивні перспективи для пацієнтки після проведеного стоматологічного втручання. 
 
Для типу темпераменту «флегматик» застосовувалася методика пояснення і роз'яснення, спрямована на тлумачення сутності і важливості стоматологічного втручання, причин його необхідності і можливих психосоматичних зв'язків, до цього не звертали уваги пацієнткою. 
 
Для пацієнток типу «сангвінік» застосовувався метод переорієнтації, спрямований на досягнення стабільних змін у ставленні до необхідності проведення стоматологічного лікування в даний момент. 
 
Оцінка ефективності зазначених способів проводилась динамікою рівня ситуативної тривожності і гемодинамічних показників. Перед проведенням стоматологічного лікування вагітної особливу увагу приділяли правильного положення пацієнтки в стоматологічному кріслі. 
 
Кут нахилу спинки крісла не повинен перевищувати 45 ° через можливе здавлення v. cava inferior і, як наслідок, виникнення непритомних станів. 
 
Визначальним у проведенні безпечного і ефективного стоматологічного лікування є вибір способу і засоби для проведення знеболювання. Для вагітних жінок з фізіологічним перебігом вагітності для аплікаційного знеболення місця вкола голки перед ін'єкцією використовували препарати на основі 5% і 10% лідокаїну у вигляді гелів і розчинів. 
 
Для ін'єкційних способів знеболювання (інфільтраційні і провідникові методики) використовуємо анестетики на основі 4% артикаїну з адреналіном в концентрації 1: 200000 (Артикаїн ІНІБСА). 
 
Оскільки другий триместр вагітності є піком розвитку і загострення захворювань пародонту, планову санацію порожнини рота починають з проведення професійної гігієни. Для цього використовуються ультразвукові апарати, що не містять спирту, протизапальні засоби, препарати на основі лікарських трав. 
 
Контроль рівня гігієни і його корекція проводиться протягом усього терміну вагітності. Лікування карієсу в другому триместрі вагітності проводиться у відповідності зі стандартними протоколами і рекомендаціями. Санацію ускладнених форм карієсу (пульпіту і периодонтитов) планують в кілька відвідувань. 

Завершення лікування проводиться постійним пломбуванням кореневих каналів під контролем візиографа і створенням герметизма порожнини зуба із застосуванням стеклоіономерних цементів або композитних матеріалів хімічного затвердіння. У разі наявності протипоказань до проведення візіографіческого контролю з боку акушерсько-гінекологічної патології лікування здійснюється з використанням відстроченого пломбування кореневих каналів препаратами на основі гідроксиду кальцію і закінчується після пологів. 
 
При наявності ускладнених форм, що не підлягають терапевтичному лікуванню і вимагають видалення, лікування проводили в повному обсязі з використанням адекватного знеболення. призначення антибактеріальних препаратів можливо з урахуванням соматичного статусу вагітної і принципу користь - ризик. 
 
Проведення ортопедичного лікування під час вагітності не протипоказано, але по можливості рекомендуємо відкласти на післяпологовий період, так як великий ризик виникнення гострої травми пародонту і прогресування захворювань пародонту надалі.
 
Надання допомоги вагітним з невідкладних стоматологічним станів ( «Гострого болю») проводиться на будь-якому терміні з урахуванням супутньої патології та соматичного статусу. 
 
У табл. 1 представлені нозології і рекомендації з проведення стоматологічних втручань в I і III триместрах вагітності, що зустрічаються в умовах амбулаторного стоматологічного прийому. При проведенні стоматологічних втручань у вагітних відповідно до пропонованими рекомендаціями мінімізується ризик виникнення ускладнень. Однак часто проведення адекватного стоматологічного лікування супроводжується необхідністю призначення антибактеріальних, протизапальних, протигрибкових, антигістамінних і інших препаратів. На підставі даних аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури, нами були розроблені рекомендації по призначенню вагітним даних груп препаратів (табл. 2). 

Таким чином, диспансерне спостереження жінки протягом всього періоду вагітності дозволяє лікарю-стоматологу проводити комплекс психологічних, профілактичних і лікувальних заходів для збереження здоров'я зубів і тканин пародонта. 
 
Візити вагітної жінки до лікаря-стоматолога є прекрасним приводом для формування мотивації майбутньої мами до профілактики стоматологічних захворювань у дитини.