...
Головна » Статті » Рак нирки, сечоводу, сечового міхура

Тема заняття № 5:Рак нирки, сечоводу, сечового міхура.

1. Кількість годин: 2.

2. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

3. Обґрунтування теми.

Рак нирки (РН) -складає 2-3% всіх пухлин, з високим рівнем захворюваності в країнах Західної Європи. Впродовж останніх 20-ти років мав місце щорічний приріст частоти виникнення РН в середньому на 2% як у Європі, так і в усьому світі. У 2012 р у Європейському Союзі було зафіксовано 84400 нових випадків РН і 34700 смертей, пов'язаних з цим захворюванням.

Щодо ситуації в Україні, завдяки збільшенню виявлення РН методами візуалізації, такими як ультразвукове дослідження та комп'ютерна томографія, кількість випадково діагностованих форм РН, що клінічно протікають безсимптомно, істотно зросла. Так, рівень захворюваності серед чоловіків у 1997 році становив 10,1 та 100тис. населення, тоді як у 2013 році цей показник становить 17,6. Серед жіночого населення, у 1997 році захворюваність становила 6,2 на 100тис. населення, а у 2013 році – 8,8. З числа вперше захворілих у 2014 році мали І-ІІ стадію 53,8%, ІІІ – 19,6%, IV-21,9% хворих. Не прожили 1 року з числа вперше захворілих у 2013 році – 24,9% хворих. Так рівень смертності серед чоловічого населення у 1997 році становила 6,0 на 100тис. населення, тоді як у 2013 році цей показник становить 8,7 на 100тис. населення. Серед жіночого населення, у 1997 році смертність від РН становила 2,7 на 100тис. населення, тоді як у 2013 році цей показник становить 2,8 на 100тис. населення. В структурі онкологічних захворювань у 2014 році РН серед чоловіків склав 5% від загальної кількості злоякісних новоутворень, тоді як серед жіночого населення цей показник становить 2,6%.

Термін РН включає різні підтипи злоякісного ураження із специфічними патогістологічними та генетичними характеристиками. Частота захворювання серед чоловіків у 1,5 рази вища, ніж у жіночого населення. Пік захворювання приходить на віковий проміжок 60-70 років. Етіологічні фактори включають куріння, ожиріння і підвищений артеріальний тиск. Наявність РН в анамнезі у родичів першого ступеня споріднення також асоціюється з підвищеним ризиком розвитку РН. Ефективна профілактика включає в себе запобігання куріння сигарет і ожиріння.

Широке впровадження методів візуалізації, таких як ультразвукове дослідження і комп'ютерна томографія, призвело до збільшення числа випадково виявляються пухлин, що мають в основному менші розміри і більш низьку стадію.Актуальним є низька ефективність лікування хворих із-за пізнього і несвоєчасного звертання і виявлення. Однією з причин даної ситуації можуть бути недостатні знання питання лікарями різних спеціальностей. Знання патології і раціональне використання лікувально-діагностичного обладнання дозволяє суттєво покращити ситуацію.

Пухлини сечоводу– є рідкісними первинними та вторинними (імплантаційними) новоутворення вивідного протоки, яка з'єднує ниркову миску з сечовим міхуром. Пухлина сечоводу проявляється гематурією, болем у попереку на стороні поразки. При діагностиці пухлини сечоводу враховують дані УЗД, Уретероскопія, екскреторноїурографії, ретроградної уретеропієлографії, трансуретеральной біопсії. З урахуванням морфологічної будови і поширеності пухлини може виконуватися її трансуретеральная резекція, нефроуретеректомія або уретеректомія з пластикою сечоводу.Переважна більшість пухлин злоякісні і частіше усього являють собою перехідно-клітинну карциному (ПКК). Плоскоклітинна карцинома зустрічається винятково рідко при хронічному запаленні й інфекції.

Специфічні чинники ризику - зловживання аналгетиками, папілярний некроз і "балканська" нефропатія. Паління є чинником ризику розвитку ПКК вс.іх органів покритих уротелієм.

На фоні значного загального збільшення онкозахворюваності відзначається приріст захворюваності на рак сечового міхура (РСМ), який складає до 70% всіх урологічних захворювань, а у загальній статистиці онкологічної захворюваності – близько 4%. За останні роки в усьому світі відмічається тенденція до зростання захворюваності на РСМ, яка у Європі серед чоловіків складає 18,8 і серед жінок – 3,4 на 100 тис. населення (співвідношення 5,5:1). У 75–85% пацієнтів РСМ, який діагностовано вперше, є поверхневим. До 77% поверхневих пухлин схильні до рецидивів, рання діагностика і профілактика яких є однією зі складних проблем сучасної медицини.В Україні в 2000 році РСМ склав 9,6 на 100 000 населення. Летальність до 1 року - 33,6%, 5 річне виживання - 38%. Спеціальним методом лікування охоплено тільки 61,6%. Важливою стороною проблеми є низька ефективність лікування хворих із-за пізнього і несвоєчасного звертання і виявлення. Однією з причин даної ситуації можуть бути недостатні знання питання лікарями різних спеціальностей. Знання патології і раціональне використання лікувально-діагностичного обладнання дозволяє суттєво покращити ситуацію.

 

4. Мета заняття:

- загальна: вміти діагностувати і лікувати пухлини нирки, сечоводу, сечового міхура.

- конкретна:

а) знати

1. Клінічну картину доброякісних пухлин нирки, сечоводу, сечового міхура.

2. Патологічну анатомію, фактори ризику раку нирки, сечоводу, сечового міхура.

3. Класифікацію, клінічні прояви, ускладнення, діагностику раку нирки, сечоводу, сечового міхура.

4. Методи лікування раку нирки, сечоводу, сечового міхура.

б) вміти

Зібрати і правильно інтерпретувати анамнез хворого із раком нирки, сечоводу, сечового міхура.

Проводити пальпацію регіонарних лімфовузлів, пухлин зазначеної локалізації.

Опрацювати план обстеження хворого і, грунтуючись на даних обстеження хворого, сформулювати клінічний діагноз і призначити план лікування.

5. Графологічна структура теми.

№ п.п

Основні етапи заняття та їх зміст

Місце проведення заняття

Рівень засвоення знань

Час

хв

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

1.

Підготовчий етап:

організація заняття;

визначення навчальної мети та мотивація;

контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) сучасні особливості етіології і патогенезу раку нирки, сечоводу, сечового міхура;

б) класифікація, варіанти перебігу раннього раку нирки, сечоводу, сечового міхура;

в) клінічна картина

раку нирки, сечоводу, сечового міхура;

г) діагностичні критерії, диференційна діагностика раку нирки, сечоводу, сечового міхура, і доброякісних пухлин;

д) особливості лікування хворих на рак нирки, сечоводу, сечового міхура;

е) профілактика раку нирки, сечоводу, сечового міхура.

Учбова кімната

 

 

ІІ

 

 

 

15

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

5

5

Фронтальне опитування, таблиці, тестові завдання, результати цитологічних та патогістологічних досліджень, історії хвороб, рентгенівські знімки

2

Основний етап:

формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих з раком нирки, сечоводу, сечового міхура, обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хвороби, складання плану додаткового обстеження;

б) постановка діагнозу захворювання з урахуванням стадії і клінічної групи;

в) обговорення та оцінка результатів курації і конкретних питань клінічних особливостей діагностики і диференційної діагностики, диференційованого лікування, реабілітації, медико-соціальної експертизи;

г) вирішення ситуаційних клінічних задач.

Профільне відділення

 

 

ІІІ

45

3-4 стаціонарних хворих , медичні картки стаціонарних хворих, амбулаторні карти хворих. Цитологічні та гістологічні висновки. Листки призначень, карти. Клінічні задачі, лікарські засоби.

3

Заключний етап:

контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок підведення загальних підсумків;

домашнє завдання.

Учбова кімната

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

10

 

5

 

5

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних тестових завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей

 

 

6. Орієнтована карта роботи студентів:

а) критерії діагнозу з перевіркою їх біля ліжка хворого;

б) вибір найбільш інформованих тестів, лабораторних і інструментальних досліджень (по можливості виконаних студентами), які підтверджують діагноз;

в) призначення лікування; виписування рецептів (знання механізму дії ліків);

г) вибір методу фізіотерапевтичного лікування;

д) визначення прогнозу та працездатності хворого;

ж) визначення групи інвалідності;

з) профілактика захворювання.

Перераховане студент оформляє письмово з відображенням кожного пункту (діагноз, лікування та ін.).

Це враховується при визначенні ступеня засвоєння матеріалу, та визначенні оцінки по темі.

 

7. Завдання для самостійної роботи:

1. Клінічна симптоматика раку нирки, сечоводу, сечового міхура.
2. Діагностика пухлин нирки, сечоводу, сечового міхура.
3. Класифікація пухлин нирки, сечоводу, сечового міхура.
4. Питання метастазування
5. Епідеміологія пухлин нирки, сечоводу, сечового міхура, захворюваність та смертність при раці нирки, сечоводу, сечового міхура, етіологічні фактори і передпухлинні захворювання, патогенез.
6. Принципи і тактика лікування пухлин нирки, сечоводу, сечового міхура, безпосередні та віддалені результати лікування пухлин нирки, сечоводу, сечового міхура, діагностика і лікування рецидивів і метастазів.
7. Сприяючі фактори та передракові стани, профілактика.
8. Експертиза непрацездатності, прогноз, реабілітація хворих

 

Контрольні питання:

1.Епідеміологія, етіологія і патологічна анатомія раку нирки, шляхи метастазування.

2.Класифікація раку нирки за стадіями.

3.Клініка і діагностика раку нирки.

4.Лікування раку нирки.

5.Етіологія і патологічна анатомія раку сечоводу

6.Клініка і діагностика раку сечоводу.

7.Лікування раку сечоводу

8.Доброякісні пухлини сечового міхура. Етіологія, епідеміологія і патанатомія раку сечового міхура.

9.Класифікація раку сечового міхура за стадіями.

10.Клініка, діагностика і лікування раку сечового міхура.

Тестові завдання (вірні відповіді позначені *)

Тест № 1
У хворого В., 30 років, пухлина правої нирки з поодиноким метастазом в праву легеню. Яке показано лікування?
A. Нефректомія + імунохіміотерапія + резекція легені*
B. Імунохіміотерапія
C. Променева терапія
D. Хіміопроменева терапія
E. Симптоматичне лікування

 

Тест № 2
У хворого Л., 40 років, пухлина до 3 см в правій нирці. Множинні метастази в легені від 1 до 4 см, метастази в кістки. Яка тактика лікування?
A. Паліативна імунохіміотерапія
B. Паліативна нефректомія + імунохіміотерапія *
C. Паліативна променева терапія
D. Симптоматична терапія
E. Паліативна хіміотерапія

Тест № 3
У хворої Г., 56 років під час сечовипускання виділяються згустки, у вигляді черв'яків. Найімовірніший діагноз?
A. Рак нирки
B. Рак сечового міхура *
C. Паранефрит
D. Пієлонефрит
E. Хронічний цистит

 

Тест № 4
У хворого М., 51 року, виявлене малорухоме утворення в правому боковому фланзі живота, гематурія, періодичні запори. Найімовірніший діагноз?
A. Рак правої нирки*
B. Рак ободової кишки
C. Заочеревинна пухлина
D. Паранефрит
E. Копростаз

 

Тест № 5
У хворого В., 67 років, на операції виявлена заочеревинна пухлина, яка інтимно прилягає до правої нирки і сечоводів. Яке показано хірургічне втручання?
A. Видалення заочеревинної пухлини із збереженням нирки і сечоводів.
B. Видалення заочеревинної пухлини з нефруретеректомією справа.*
C. Пробна лапаротомія
D. Біопсія пухлини
E. Правостороння нефростомія

 
Тест № 6
У хворого Ж., 45 років, виявлений рак сечового міхура, субтотальне ураження, блокування сечоводів. Пухлина нерухома, фіксована до кісток малого таза. Яке лікування показане?
A. Уретерокутанеонеостомія +променева терапія + хіміотерапія *
B. Променева терапія + хіміотерапія
C. Цистектомія + променева терапія
D. Стентування сечоводів + променева терапія + хіміотерапія
E. Симптоматичне лікування

Тест № 7.Хворий 45 років, скаржиться на слабкість, гематурію. В/в урографія виявила в правій нирки пухлину до 2,5 см в діаметрі. Позначте метод лікування.

A* Радикальна нефректомія

BХіміотерапія

CЛучева терапія

DСелективна емболізація ниркової артерії

EХіміотерапія, лучева терапія

Тест № 8. Хвора Б., 54 роки, скаржиться на біль в попереку, слабкість, схуднення, появу в сечі крові у вигляді “черв’яків”. Нв- 83 г/л. Хворіє більш 4 місяців. Про яке захворювання слід думати?

A* Пухлина нирок

BНефрит гострий

CНефрит хронічний

DГеморагічний діатез

EНиркова колька

Тест № 9.Хворий 53 років, скаржиться на лихоманку на протязі 3-х тижнів, озноб, тупий біль в попереку, сечу кольору „м’ясних помиїв”. Об’єктивно: в правому підребір’ї пальпується тверде бугристе утворення. Нв- 70 г/л. Са в сироватці крові - 150 мг/л. Про що свідчить гіперкальціємія у даному випадку?

A* Гормонально-активна аденокарцинома нирки

BПатологія надпочечників

CФеохромацитома

DТіреотоксікоз

EМікседема

Тест № 10. Хворому 45 років у фазі ушкодження нирок при початковій формі гострої ниркової недостатності призначено фуросемід. В яких випадках це здійснюється?

A* В випадках негативної проби з манітолом, або при гіпергідратації.

BПри набрякові легень.

CПри серцевій недостатності.

DВ дозі 100-200 мг довенно.

EЯкщо діурез за 1 годину не відновився фуросемід вводять ще раз у дозі 1000 мг в 100 мл за годину.

Тест № 11. Гостра ниркова недостатність може ускладнити перебіг таких захворювань у людей різного віку, за винятком:

A* Холециститу, печінкової недостатності.

BГострого панкреатиту.

CПеритоніту.

DСептичного аборту.

EСиндрому тривалого стиснення тканин.

Тест № 12. Хвора, Б., 55 років, скаржиться на несподівану зміну кольору сечі. Сеча червона, з домішками кров’яних згустків, нагадуючих “черв’яків”, болю не має, непокоїть слабість. У клінічному аналізі сечі – гематурія, в клінічному аналізі крові: Нb 84 г/л, ШОЕ 31 мм/год. Діагноз?

A* Пухлина нирки

BГострий пієлонефрит

CГострий цистит

DГострий гломерулонефрит

EМКХ

Тест № 12. Яке обстеження найбільш інформативне для хворого з підозрою на пухлину сечоводу?

A* Ретроградна пієлоуретрографія

BОглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини

CОглядову рентгенографію органів черевної порожнини

DАналіз сечі на глюкозу

EФіброгастроскопію

Тест № 13. При цистоскопії виявлено пухлину, що росте екзофітно та за зовнішнім виглядом нагадує кольорову капусту на широкій основі. Що це?

A* Папілярний рак

BАденопапілома

CТипова папілома

DАтипова папілома

EМеланома

Тест № 14. Як зветься доброякісна пухлина уретри, що розвивається зі сполучної тканини?

A* Фіброма

BПапілома

CПоліп

DКондилома

EМеланома

Тест № 15. При яких пухлинах нирки ультразвукове дослідження являється найінформативнішим методом?

A* Пухлини паренхіми нирки

BПухлини коханки

CСаркома нирки

DПапілома

EГематома

8. Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань (вірні відповіді позначені *).

Задача№1.Назвіть тріаду найхарактерніших симптомів раку паренхіми нирки .

А.Часте сечовипускання , біль в попереку , гематурія .

В.Біль в попереку , висока температура тіла , лейкоцитоз.

С.Гематурія , біль в поперековій ділянці , пальпування пухлини . *

D.Лейкоцитурія , гематурія , протеїнурія.

Задача№2 Які головні шляхи метастазування раку паренхіми нирки ?

A.Гематогенний . *

B.Лімфогенний . *

C.По стінці сечоводу.

Задача№3 Який основний метод лікування пухлини паренхіми нирки ?

A.Хіміотерапія.

B.Гормонотерапія.

C.Радіотерапія.

D.Оперативний *

Задача№4Яка пухлина нирки найчастіше зустрічається у дітей ?

A.Пухлина Вільямса. *

B.Пухлина Ходсона .

C.Пухлина Ровзінга.

D.Пухлина Брікера.

Задача№5Хворий 50 років скаржиться на раптову появу крові в сечі на фоні нормального самопочуття. Вперше кров в сечі хворий помітив місяць тому, наступного дня був інтенсивний біль у попереку справа. Але тоді до лікаря не звернувся, оскільки вищезазначені явища самостійно зникли. Об'єктивно: шкіра дещобліда. Варикоцеле справа. Живіт м'який, чутливий при пальпації в правому підребер'ї. Ан. крові: ер-2,9*1012 /л, Hb-90 г/л, ШЗЕ-32 мм/год. Ан. сечі: п.в.-1018, білок-0,066 г/л, еритроцити покривають все поле зору. Ваш попередній діагноз:

A.Рак правої нирки.*

B.Хронічний пієлонефрит.

C.Сечокам'яна хвороба.

D.Гострий гломерулонефрит.

E.Хронічний тромбофлебіт.

 

Задача №6.Хворий Ч., 56 років, звернувся в клініку із скаргами на появу в сечі крові на протязі 3-х діб. Під час цистоскопії виявлено пухлину сечового міхура. Діагноз: рак сечового міхура T1N0M0 підтверджений гістологічно – папілярний рак. Призначте лікування.

A. хіміотерапія

B. променева терапія

C. променева терапія та резекція сечового міхура

D. хіміотерапія + променева терапія

E. резекція сечового міхура*

 

Задача №7. Хлопчик Г., 1 рік і 2 міс., поступив у хірургічне відділення дитячої лікарні з втратою апетиту, втратою маси тіла, кволістю. Мати під час купання дитини намацала щільний горбистий утвір, що займав значну частину живота; з’явилася гематурія. Виконана урографія. Д-з: Нефробластома (пухлина Вільмса ІІІ ст.). Призначте лікування. Який прогноз?

A. доопераційна хіміотерапія, нефректомія*

B. нефректомія, післяопераційна хіміотерапія

C. променева терапія, нефректомія

D. нефректомія, гормонотерапія

E. променева терапія, хіміотерапія

 

Задача №8.
Хвора 40 років, скаржиться на гематурію, втрату ваги до 3 кг. Вважає себе хворою протягом 2 років. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Збоку органів грудної і черевної порожнини патології не виявляється. Після обстеження виявлена злоякісна пухлина нирки.
Яка тактика ведення хворої?
A. Хірургічне лікування
B. Хіміотерапія
C. Променева терапія
D. Комбіноване лікування *
E. Симптоматичне лікування.

 

Задача №9.

У хворого Т., 58 років, тотальна гематурія. При цистоскопії патологія у сечовому міхурі не виявлена. Найбільш імовірний діагноз?
A. Рак нирки *
B. Пієлонефрит
C. Паранефрит
D. Гемангіома нирки
E. Аномалія розвитку однієї з нирок

 

Задача №10.

У хворого С., 48 років, при КТ виявлена мискова пухлина правої нирки. Яке показане лікування?
A. Радикальна нефруретеректомія + резекція устя сечового міхура *
B. Нефректомія
C. Резекція нирки
D. Променева терапія
E. Хіміотерапія

9. Література:

а) Основна:

1.                Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1998.

2.                 Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1992.

3.                 Петерсон Б.Е. Онкология. М.: Медицина, 1980.

4.                 Слинчак С.М. Онкология. Киев, 1989.

5.                 Трапезников Н.Н. Онкология. М.: Медицина, 1981.

6.                 Лекційний матеріал.

 б) Додаткова література:

1.Даниэль-Бек К.В. Основы онкологии. М.: Медицина, 1973.– 215 с.

2.Клиническая онкология. М.: Медицина, 1971. Т.2.– 440 с.

3.Маринбах Е.Б. Злокачественные опухоли предстательной железы. М.: Медицина, 1967.

4.Наказ МОЗ України № 751 від 28.09.2012 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».

5.Онкология. Словарь-справочник. Касьяненко И.В., Пинчук В.Г., Мясоедов Д.В. и др. К.: Наукова думка, 1992.

6. B. Ljungberg, K. Bensalah, A. Bexetal. Guidelines on Renal Cell Carcinoma. Update March 2015.

7. NCCN Guideline.Kidney cancer. Version 3.2015.