...
Головна » Статті » Рак передміхурової залози

 

 Рак передміхурової залози

 

1. Кількість годин: 2

2. Обґрунтування теми.

Злоякісні пухлини простати в структурі онкологічних захворювань у чоловіків займають 8-12%. Занедбаність процесу обмежує можливість ефективного лікування. Прогноз при розповсюджених стадіях несприятливий. Необхідна належна онкологічна насторога і ретельне онкоспостереження за хворими з передраковими захворюваннями простати. Проблема раку простати залишається важливою і невивченою до кінця.

3. Мета заняття:

- загальна:Поглибити рівень теоретичних і практичних знань студентів з питань патологічної анатомії, клініки, особливостей клінічного перебігу, ускладнень, діагностики, дифдіагностики та сучасного спецлікування пухлин простати.

- конкретна:

а) знати:

1.     Епідеміологію, етіологічні чинники раку простати.

2.     Патологічну анатомію, класифікацію за стадіями раку простати.

3.     Клінічні прояви, діагностику раку простати.

Методи сучасного спеціального лікування раку простати.

б) вміти:

1.     Провести огляд хворого з пухлиною простати.

2.     Зібрати анамнез і зробити його аналіз.

3.     Пропальпувати периферичні лімфатичні вузли.

4.     Провести ректальне дослідження.

5.     Опрацювати план обстеження хворого і, ґрунтуючись на даних обстеження хворого, сформулювати клінічний діагноз і призначити план лікування у разі раку простати.

4. Графологічна структура теми.

№ п.п

Основні етапи заняття та їх зміст

Місце проведення заняття

Рівень засвоєння знань

Час

хв

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

1.

Підготовчий етап:

організація заняття;

визначення навчальної мети та мотивація;

контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) сучасні особливості етіології і патогенезу раку простати;

б) класифікація, варіанти перебігу передракових захворювань і раннього раку простати;

в) клінічна картина передракових захворювань простати;

г) діагностичні критерії, диференційна діагностика раку простати, та передракових захворювань і її доброякісних пухлин;

д) особливості лікування хворих на рак передміхурової залози;

е) профілактика раку передміхурової залози..

Учбова кімната

 

 

ІІ

 

 

 

15

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

10

 

 

10

10

Фронтальне опитування, таблиці, тестові завдання, результати цитологічних та патогістологічних досліджень, історії хвороби, рентгенівські знімки

2

Основний етап:

формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих з передраковими захворюваннями і раком передміхурової залози, обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хвороби, складання плану додаткового обстеження;

б) постановка діагнозу захворювання, при раці передміхурової залози - з урахуванням стадії і клінічної групи;

в) обговорення та оцінка результатів курації і конкретних питань клінічних особливостей діагностики і диференційної діагностики між передраковими захворюваннями і раннім раком передміхурової залози, диференційованого лікування, реабілітації, медико-соціальної експертизи;

г) вирішення ситуаційних клінічних задач.

Профільне відділення

 

 

ІІІ

45

3-4 стаціонарних хворих , медичні картки стаціонарних хворих, амбулаторні карти хворих. Цитологічні та гістологічні висновки. Листки призначень, карти. Клінічні задачі, лікарські засоби.

3

Заключний етап:

контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок підведення загальних підсумків;

домашнє завдання.

Учбова кімната

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

10

 

5

 

5

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних тестових завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей

 

5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується вирішити типове питання з постановкою діагнозу – можна використати ситуаційні клінічні задачі.

Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття

Набір скенограм, таблиці, довідник з протипухлинної хіміотерапії, амбулаторні карти і історії хвороби хворих на передракові захворювання і рак передміхурової залози, висновки щодо морфологічного дослідження біоптатів пухлин передміхурової залози (при можливості мікропрепарати),

Опитування та фізичне обстеження хворого проводять самі студенти почергово, під контролем викладача. Для оцінки правильності обстеження постійно залучаються інші студенти.

При опитуванні хворих увага студентів звертається на збір анамнезу захворювання, наявність хронічних запальних процесів і передракових захворювань.

При опитуванні хворих увага студентів звертається на збір анамнезу захворювання, вивчення факторів які спричиняють виникнення раку передміхурової залози.

6. Матеріали для практичного заняття:

Серед злоякісних захворювань у чоловіків рак простати займає 8-12%. Найбільша захворюваність у Північній Європі та Північній Америці (30-50 на 100000 населення) етіологія – повністю не вивчена. Пов¢язують з підвищеним вмістом андрогенів. Макроскопічно рак простати має вигляд дрібних вузлів розміром 1-1,5 см, розміщених під капсулою у периферичних відділах простати. При рості може займати всю залозу і переходити в навколишні тканини.

Розрізняють такі гістологічні форми раку простати:

Аденокарцинома – близько 70%

а) тубулярна (світлоклітинна, темноклітинна).

б) слизоутворююча – 2%,  криброзний рак – 10%, недиференційований рак – 16%, плоскоклітинний рак – 2% і інші.

Тубулярна аденокарцинома характеризується більш сприятливим перебігом, слизоутворююча та криброзний рак несприятливим перебігом.

Ранніх симптомів при раку простати немає, виявляється тільки пальцьовим дослідженням при профоглядах. У 80% випадків спостерігаються розлади сечовиділення подібні при аденомі простати. Болі в ділянці промежини, в задньому проході, та в крижах можуть бути спричинені проростанням капсули залози.

Метастазування лімфогенне в л/вузли і гематогенне в кістки тазу, хребта.

Пальпується залоза, яка спочатку може бути нормальних розмірів, потім може  збільшуватися. Вузол простати щільної консистенції, має вигляд конуса, зверненого верхівкою в просвіт прямої кишки. При подальшому рості пухлини простата у вигляді нерухомого інфільтрату.

Пункційна біопсія проводиться трансректальним або промежинним доступом. УЗД проводять трансректальним дослідженням. КТ застосовується при 3-4 стадіях. Лімфографія виявляє в 70-80% випадків метастатичні лімфовузли. 90-95% хворих з’являються в пізніх стадіях і є неоперабельними. Застосовують хірургічне, променеве лікування, гормоно- та хіміотерапію.

При Т1-2 виконують радикальну простатектомію з сім’яними пухирцями, клітковиною і шийкою сечового міхура (операція можлива у 5-8% хворих). При N1 – кастрацію та естрогенотерапію, частіше застосовують ТГТ. При Т3 проводять дистанційну ТГТ на простату, кастрацію та естрогенотерапію. При Т4 або М1 – таке ж лікування. Естрогенотерапію розпочинають з великих доз протягом 1-1,5 міс. Потім проводиться підтримуюча терапія. Синестрол  внутрішньом'язово  80 мг або 500 мг хонвану (фосфестролу) в/в кожний день.

У гормонорезистентних – 10-20% пухлин простати – застосовують метотрексат, цисплатин, 5-фторурацил, циклофосфан, адріаміцин, вінбластин, ДТІК. Результати від монохіміотерапії майже такі як і від поліхіміотерапії.

Прогноз. 5-річне виживання на ранніх стадіях після радикальної операції – 80%, після ТГТ – 80%, гормонотерапії – 45-65%, в пізніх стадіях 5-річне виживання – 10-30%.

 

5.3. Контрольні питання:

Етіологія і патанатомія раку простати.

Класифікація раку простати за стадіями, клініка.

Діагностика і лікування раку простати.

Прогноз при пухлинах сечостатевої системи.

5.4. Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок проводиться шляхом вирішення ситуаційних та клінічних задач, тестів для самоконтролю. Оцінюються знання та вміння студентів з обґрунтування кожної оцінки.

Викладач завдає домашнє завдання, рекомендує літературу по темі наступного заняття основну та додаткову.

 

7. Практичні навички з теми.

Трансректальна пальпація передміхурової залози.

 

8. Термінологія (і в латинській транскрипції).

Неоад'ювантна хіміо- та/або гормонотерапія  - передопераційне лікування

Ад'ювантна хіміо- та променева/гормонотерапія терапія - післяопераційне лікування

Комбіноване лікування - комбінація 2 методів лікування

Комплексне лікування - комбінація 3-х чи більше методів лікування

 

9. Запитання для контролю знань.

Тест № 1
Хворий 83 років. Скаржиться на погане сечовипускання, в'ялий струмінь. Діагноз: рак передміхурової залози П стадії. Ваша тактика лікування?
А. Виконати УЗД простати, направити до онколога.
В. Виконати УЗД і КТ органів малого таза, направити до хірурга.
С. Встановити уретральний катетер, призначити антибіотикотерапію, направити до онколога.*
D. Встановити уретральний катетер, призначити антибіотикотерапію, направити до хірурга.
Е. Призначити симптоматичну терапію, після полегшення стану направити до онколога.
 

Тест № 2.
Хворий поступив у приймальне відділення з симптомами обструкції сечових шляхів. Хворіє 3 місяці, коли виникли неприємні почуття у надлобковій зоні, послаблена сила струменя під час сечоспускання. Симптоми наростали і напередодні виникли сильні болі у надлобковій зоні, поклики на сечоспускання. Яка діагностична тактика хірурга?
А. Оглядова рентгенографія поперекової зони, УЗД нирок.
В. Пальцеве дослідження прямої кишки, УЗД сечового міхура і передміхурової залози, загальноклінічне дослідження крові.*
С. УЗД сечового міхура і нирок, висхідна урографія.
D. КТ органів малого таза.
Е. Лише аналізи крові та сечі.
 

Тест № 3.
Хворий 73 років, блідий, скаржиться на погане сечовипускання, болі внизу живота, в області промежини і крижів, кров у сечі. Під час пальпації прямої кишки виявлена горбиста, дуже щільна пухлина в обох часточках передміхурової залози. Який попередній діагноз?
A. Хронічний простатит
B. Рак простати*
C. Рак прямої кишки
D. Аденома простати
E. Пухлина сечового міхура

Тест №4.

У хворого К., 52 р., діагностовано рак простати ІІІ ст. Яке призначите лікування.

A. хіміотерапію та естрогенотерапію
B. гама-терапію на простату, кастрацію та естрогенотерапію *

C. гама-терапію на простату та кастрацію
D. простатектомію, гама-терапію на ложе простати
E. простатектомію, гама-терапію, естрогенотерапію

 

10. Задачи «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3», «Крок Б «Сестринська справа»;

Задача 1.
Хворий В. скаржиться на тягнучі болі у промежині. Після проходження планового профогляду хворий направлений на консультацію до онколога. Під час ректального обстеження у правій часточці передміхурової залози утворення 1х1 см, щільне, горбисте. Міждольова борозна виражена. Ваш попередній діагноз?
A. Простатит;
B. Туберкульоз передміхурової залози;
C. Рак передміхурової залози;*
D. Аденома передміхурової залози;
E. Склероз передміхурової залози.

Задача 2.
Хворий 73 років, блідий, скаржиться на погане сечовипускання, болі внизу живота, в області промежини і крижів, кров у сечі. Під час пальпації прямої кишки виявлена горбиста, дуже щільна пухлина в обох часточках передміхурової залози. Які дані говорять на користь злоякісної пухлини простати?
A. Блідість, анемія.
B. Болі в області промежини і крижів.*
C. Погане сечовипускання.
D. Данні пальпації простати.
E. Кров у сечі.

Задача 3.
Хворий Ф., 48 років скаржиться на часті болісні сечовипускання, болі в промежині, крижах та попереку, періодично підвищується температура тіла. Під час пальпації прямої кишки визначається збільшена передміхурова залоза тугоеластичної консистенції. Який обсяг досліджень буде найкращим?
A. Загальний аналіз крові і сечі, УЗД нирок, ретроградна пієлографія.
B. Загальний аналіз крові і сечі, УЗД сечового міхура, внутрішньовенна пієлографія.
C. Загальний аналіз крові і сечі, біохімічний аналіз крові, УЗД нирок і сечового міхура, внутрішньовенна пієлографія.
D. КТ органів малого таза, посів сечі на мікрофлору.*
E. КТ органів малого таза. УЗД сечового міхура, оглядова рентгенографія черевної порожнини.

Задача 4.
Хворий 73 років скаржиться на погане сечовипускання, болі внизу живота. Під час пальпації прямої кишки виявлена горбиста, дуже щільна пухлина в обох часточках передміхурової залози. Діагноз - рак передміхурової залози. Яка тактика подальшого ведення хворого?
A. Госпіталізація в хірургічне відділення для епіцистостомії.
B. Госпіталізація в хірургічне відділення для аденомектомії.
C. Госпіталізація в терапевтичне відділення для симптоматичного лікування.
D. Направити до онколога.*
E. Спостереження у хірурга.

Задача 5.

Хворий С., 64 років звернувся до уролога із скаргами на часті сечоспускання невеликими порціями, які виникають також і вночі. Інших скарг немає. Вищеописана симптоматика поступово наростала протягом декількох років. Пальпаторно простата збільшена у розмірах за рахунок еластичного утворення до 5 см в діаметрі, рухомого. При УЗД визначається вузол з нечіткими контурами до 4,5 см в діаметрі. При пункційній біопсії - елементи проліферуючого епітелію. Припущений діагноз - аденома простати. Які симптоми дозволяють диференціювати діагноз від іншої патології простати?
А. Полакіурія, ніктурія, які наростають тривало і повільно; відсутність інших скарг.*
В. Дані пальпації.

С. Дані УЗД.

D. Дані пункції.

Е. Розміри вузла.

 

11. Література.

а) Основна:

1.  Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1998.

2.  Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1992.

3.  Петерсон Б.Е. Онкология. М.: Медицина, 1980.

4.  Слинчак С.М. Онкология. Киев, 1989.

5.  Трапезников Н.Н. Онкология. М.: Медицина, 1981.

6.  Лекційний матеріал.

б) Додаткова література:

Даниэль-Бек К.В. Основы онкологии. М.: Медицина, 1973.– 215 с.

Клиническая онкология. М.: Медицина, 1971. Т.2.– 440 с.

Маринбах Е.Б. Злокачественные опухоли предстательной железы. М.: Медицина, 1967.

Онкология. Словарь-справочник. Касьяненко И.В., Пинчук В.Г., Мясоедов Д.В. и др. К.: Наукова думка, 1992.

 

 Методичні вказівки склав асистент Гаврилов А.Ю.

Методичні вказівки переглянуто і затверджено на засіданні кафедри:______________________________________________________

З доповненнями (змінами) _______________________________________