...
Головна » Статті » РАК ТІЛА І ШИЙКИ МАТКИ, РАК ЯЄЧНИКІВ

1. Кількість годин: 1.

2. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

3. Обґрунтування теми.

В останні десятиліття минулого і на початку нинішнього століття відзначається неухильний ріст захворюваності раком тіла матки. У таких країнах, як Швеція і США, рак ендометрію вийшов на перше місце в структурі онкогінекологічної патології. В Україні збільшення захворюваності даної локалізації в середньому складає 6% у рік. Ріст захворюваності пов'язаний не тільки зі збільшенням тривалості життя, але і з підвищенням у жінок частоти різних ендокринних і обмінних порушень (цукровий діабет, ожиріння, гіперестрогенія, ановуляція, гіперхолістеринемія та ін.). Рак тіла матки (РТМ) посідає 1 місце в структурі онкогінекологічної та 4 місце в структурі загальної онкологічної захворюваності. В Україні захворюваність становить 23,8 випадків на 100000 жіночого нас.  РТМ зустрічається у жінок старшого віку – 55 років.Середній вік хворих раком ендометрію 56,1 років. Жінки у віці 50-59 років складають 40-45% усіх захворілих. Питома вага жінок репродуктивного віку не перевищує 7%.

По частоті серед злоякісних пухлин жіночих полових органів рак шийки матки займає друге місце. За останні десятиліття виявлена чітка тенденція зниження захворюваності інвазивним раком шийки матки, що порозумівається широким проведенням у колишні роки профілактичних оглядів і цитологічного скринінгу з наступним лікуванням дисплазії і преінвазивного раку. Динаміка захворюваності раком шийки матки має вікові особливості. Пік захворюваності раком шийки матки спостерігається в 50-60 років. Найбільше зниження захворюваності має місце в репродуктивному віці, трохи менше - у пременопаузі. Відсутнє зниження захворюваності в жінок, що знаходяться в постменопаузі (імовірно, це зв'язано з більш рідким відвідуванням лікаря акушера-гінеколога в цьому віці).
Смертність від раку шийки матки має також виразну, тенденцію до зниження, але усе ще залишається високою, що диктує необхідність онкологічної сторожкості в лікарів. Немає досить переконливих даних, що пояснюють причину виникнення фонових, передракових і ракових захворювань шийки матки. Рішенню цієї проблеми присвячені численні експериментальні і клінічні дослідження. Вивчається роль віку, початку половою життя, абортів, пологів, родових травм, захворювань, що передаються половим шляхом, вірусної інфекції, спадковості, гормональних порушень, захворювань сексуальних партнерів і ін.

Відповідно до даних захворюваність раком яєчника (РЯ) склала 14 випадків на 100 тисяч населення. У середньому РЯ хворіє одна із сімдесятьох жінок (1,4%). Середній вік, коли виникає рак яєчників, складає 61 рік.
Не дивлячись на досягнення у вивченні виникнення злоякісних пухлин, дійсні причини виникнення рака яєчника залишаються маловивченими. Встановлено, що рак яєчників зустрічається частіше в жінок з відсутністю пологів в анамнезі, а також у тих, хто не застосовував з метою контрацепції оральні контрацептиви. По сучасним даним доведено, що оральні контрацептиви мають "захисну" дію у відношенні виникнення рака яєчників.
4. Мета заняття:

- загальна:  Уміти діагностувати і лікувати пухлини тіла матки, шийки матки, яєчників.

- конкретна:

а) знати

1.Клінічну картину доброякісних пухлин тіла матки, шийки матки, яєчників.

2. Патологічну анатомію, фактори ризику раку тіла матки, шийки матки, яєчників.

3. Класифікацію, клінічні прояви, ускладнення, діагностику раку тіла матки, шийки матки, яєчників.

4. Методи лікування раку тіла матки, шийки матки, яєчників.

б) вміти

1. На підставі аналізу скарг, анамнезу, об'єктивного дослідження, виявити основні синдроми пухлин тіла матки, шийки матки, яєчників, поставити попередній діагноз.
2. Призначати додаткові методи обстеження та оцінити їхні дані
3. Провести диференціальну діагностику, поставити остаточній діагноз.
4. Призначати лікування

5. Проводити реабілітаційні та профілактичні заходи

5. Графологічна структура теми.

№ п.п

Основні етапи заняття та їх зміст

Місце проведення заняття

Рівень засвоєння знань

Час

Хв

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

1.

Підготовчий етап:

організація заняття;

визначення навчальної мети та мотивація;

контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) сучасні особливості етіології і патогенезу раку тіла і шийки матки, раку яєчників;

б) класифікація, варіанти перебігу передракових захворювань і раннього ракутіла і шийки матки, раку яєчників;

в) клінічна картина передракових захворювань ракутіла і шийки матки, раку яєчників;

г) діагностичні критерії, диференційна діагностика ракутіла і шийки матки, раку яєчників, та передракових захворювань і доброякісних пухлин;

д) особливості лікування;

е) профілактика ракутіла і шийки матки, раку яєчників.

Учбова кімната

ІІ

 

5

 

 

 

 

10

 

 

5

 

 

5

 

 

5

5

Фронтальне опитування, таблиці, тестові завдання, результати цитологічних та патогістологічних досліджень, історії хвороб, рентгенівські знімки

2

Основний етап:

формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих з передраковими захворюваннями і раннім ракомтіла і шийки матки, раку яєчників, обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хвороби, складання плану додаткового обстеження;

б) постановка діагнозу захворювання з урахуванням стадії і клінічної групи;

в) обговорення та оцінка результатів курації і конкретних питань клінічних особливостей діагностики і диференційної діагностики між передраковими захворюваннями і ракомтіла і шийки матки, раку яєчників, диференційованого лікування, реабілітації, медико-соціальної експертизи;

г) вирішення ситуаційних клінічних задач.

Профільне відділення

 

ІІІ

5

3-4 стаціонарних хворих , медичні картки стаціонарних хворих, амбулаторні карти хворих. Цитологічні та гістологічні висновки. Листки призначень, карти. Клінічні задачі, лікарські засоби.

3

Заключний етап:

контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок підведення загальних підсумків;

домашнє завдання.

Учбова кімната

 

ІІІ

 

10

 

5

 

5

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних тестових завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей

 

 

6. Орієнтована карта роботи студентів:

а) критерії діагнозу з перевіркою їх біля ліжка хворого;

б) вибір найбільш інформованих тестів, лабораторних і інструментальних досліджень (по можливості виконаних студентами), які підтверджують діагноз;

в) призначення лікування; виписування рецептів (знання механізму дії ліків);

г) вибір методу фізіотерапевтичного лікування;

д) визначення прогнозу та працездатності хворого;

ж) визначення групи інвалідності;

з) профілактика захворювання.

Перераховане студент оформляє письмово з відображенням кожного пункту (діагноз, лікування та ін.).

Це враховується при визначенні ступеня засвоєння матеріалу, та визначенні оцінки по темі.

7. Завдання для самостійної роботи:

Рак тіла матки

1. Клінічна симптоматика пухлин тіла матки.
2. Діагностика пухлин тіла матки.
3. Класифікація пухлин тіла матки.
4. Питання метастазування
5. Епідеміологія пухлин тіла матки, захворюваність та смертність, етіологічні фактори і передпухлинні захворювання, патогенез.
6. Принципи і тактика лікування пухлин тіла матки, безпосередні та віддалені результати лікування раку тіла матки, діагностика і лікування рецидивів і метастазів.
7. Сприяючі фактори та передракові стани, профілактика.
8. Експертиза непрацездатності, прогноз, реабілітація хворих

Рак шийки матки

1. Частота РШМ

2. Передракові захворювання і їх лікування.

3. Морфологічна структура пухлин.

4. Класифікація РШМ.

5. Клініка РШМ, діагностика.

6. Методика проведення і значення кольпоскопії, цитологічного і гістологічного дослідження РШМ.

7. Вибір оптимального методу лікування РШМ в залежності від стадії процесу.

8. Прогноз.

Рак яєчників

1. Клінічна симптоматика пухлин придатків матки.
2. Діагностика пухлин придатків матки.
3. Класифікація пухлин придатків матки.
4. Питання метастазування
5. Епідеміологія пухлин придатків матки, захворюваність та смертність, етіологічні фактори і передпухлинні захворювання, патогенез.
6. Принципи і тактика лікування пухлин придатків матки, безпосередні та віддалені результати лікування раку придатків матки, діагностика і лікування рецидивів і метастазів.
7. Сприяючі фактори та передракові стани, профілактика.
8. Експертиза непрацездатності, прогноз, реабілітація хворих

 Контрольні питання:

Рак тіла матки

1. Клінічна симптоматика пухлин тіла матки.
2. Діагностика пухлин тіла матки.
3. Класифікація пухлин тіла матки.
4. Питання метастазування
5. Епідеміологія пухлин тіла матки, захворюваність та смертність, етіологічні фактори і передпухлинні захворювання, патогенез.
6. Принципи і тактика лікування пухлин тіла матки, безпосередні та віддалені результати лікування раку тіла матки, діагностика і лікування рецидивів і метастазів.
7. Сприяючі фактори та передракові стани, профілактика.
8. Експертиза непрацездатності, прогноз, реабілітація хворих

Рак шийки матки

1. Частота РШМ

2. Передракові захворювання і їх лікування.

3. Морфологічна структура пухлин.

4. Класифікація РШМ.

5. Клініка РШМ, діагностика.

6. Методика проведення і значення кольпоскопії, цитологічного і гістологічного дослідження РШМ.

7. Вибір оптимального методу лікування РШМ в залежності від стадії процесу.

8. Прогноз.

Рак яєчників

1. Клінічна симптоматика пухлин придатків матки.
2. Діагностика пухлин придатків матки.
3. Класифікація пухлин придатків матки.
4. Питання метастазування
5. Епідеміологія пухлин придатків матки, захворюваність та смертність, етіологічні фактори і передпухлинні захворювання, патогенез.
6. Принципи і тактика лікування пухлин придатків матки, безпосередні та віддалені результати лікування раку придатків матки, діагностика і лікування рецидивів і метастазів.
7. Сприяючі фактори та передракові стани, профілактика.
8. Експертиза непрацездатності, прогноз, реабілітація хворих

8. Тестові завдання і ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань (вірні відповіді позначені *).

Завдання 1.
Жінка 60 років звернулась до дільничого гінеколога із скаргами на кровомазання із зовнішніх статевих шляхів, які з'явилися 2 місяці тому. Страждає ожирінням III ступеня, гіпертонічною хворобою II ст. Менопауза 10 років. При ректовагінальному дослідженні матка не збільшена, придатки інволютні. Інфільтратів у тазу немає. Шийка матки не змінена.
Який додатковий метод обстеження можна запропонувати пацієнтці для уточнення діагнозу?
А. Діагностичне вискоблення порожнини матки;*
В. УЗД малого таза;
С. Гістерографія;
D. КТ черевної порожнини;
Е. Кольпоскопія.
 

Завдання 2.
Жінка 38 років страждає порушенням менструального циклу протягом останнього року. При ректальному дослідженні і УЗД малого таза матка і придатки не збільшені. Інфільтратів у малому тазу немає. Виконано діагностичне вискоблення порожнини матки, одержані елементи поліпа ендометрію із озлоякісненням.
Який оптимальний варіант лікування?
А. Хіміотерапія;
В. Гормонотерапія;
С. Надпіхвова ампутація матки з придатками;
D. Двостороння оваріектомія;
Е. Екстирпація матки з придатками. *

Завдання 3.
Жінка 62 років, яка знаходиться у менопаузі 12 років, скаржиться на кров'янисті виділення з піхви, які з'явились 5 місяців тому. При ректовагінальному дослідженні матка збільшена до 7 тижнів вагітності, тістувата, рухома. Придатки не збільшені. Інфільтратів у тазу немає. При діагностичному вискобленні одержані елементи аденокарциноми.
Який вид лікування можна запропонувати даній пацієнтці?
А. Променева терапія;
В. Надпіхвова ампутація матки з придатками;
С. Двостороння тубоваріектомія;
D. Екстирпація матки з придатками;*
Е. Хіміотерапія.

Завдання 4.
Жінка 56 років, вказує на інтенсивні ациклічні місячні протягом останніх 3-х років, болі внизу живота. В анамнезі двоє пологів, один аборт. При ректовагінальному дослідженні матка збільшена до 12 тижнів вагітності, представлена окремими вузлами до 3,5 см в діаметрі, рухома. При УЗД малого таза вузли у матці розташовані субсерозно. Придатки не збільшені.
Який діагноз можна поставити даній пацієнтці?
А. Фіброміома матки;*
В. Залозиста гіперплазія ендометрію;
С. Поліп ендометрію;
D. Ерозія шийки матки;
Е. Рак тіла матки.

Завдання 5.
Після морфологічної верифікації діагнозу «Рак ендометрію» у хворої 55 років виконана екстирпація матки з придатками. Післяопераційний період рівний. При гістологічному дослідженні видаленого препарату виявлена високодиференційована аденокарцинома, проростаюча в міометрій.
Які додаткові методи лікування необхідно запропонувати даній хворій?
А. Симптоматична терапія;
В. Хіміотерапія;
С. Імунохіміотерапія;
D. Імунотерапія;
Е. Променева терапія на малий таз.*

Завдання 6
Хворій Д., 48 р., що працює вчителем, 2 місяці тому проведене лікування з приводу пухлин ендометрію. Як оцінити працездатність хворого?
A. Не порушена*
B. Тимчасово втрачена
C. Стійко втрачена
D. Не може працювати з дітьми
E. Потребує скорочення робочого часу

Завдання 7
Жінка 55 років звернулась до дільничного гінеколога із скаргами на кровомазання із зовнішніх статевих шляхів, які з'явилися 2 місяці тому. Страждає ожирінням III ступеня, гіпертонічною хворобою II ст. Менопауза 5 років. При ректовагінальному дослідженні матка не збільшена, придатки інволютні. Інфільтратів у тазу немає. На шийці матки виразка с випнутими краями і жовтим дном. Який додатковий метод обстеження можна запропонувати пацієнтці для уточнення діагнозу?
A. Діагностичне вискоблення порожнини матки;
B. КТ черевної порожнини;
C. Гістерографія;
D. УЗД малого таза
E. Кольпоскопія з біопсією.*
 

Завдання 8
Хвора К., 52 лет, звернулась з приводу появи в продовж останніх 3-х місяців контактних кров'янистих виділень із статевих шляхів. При обстеженні виявлений Ca in situ шийки матки.
Який оптимальний варіант лікування?
А. Хіміотерапія;
В. Гормонотерапія;
С. Діатермоелектроексцизія шийки матки
D. Двостороння оваріектомія;
Е. Екстирпація матки з придатками.*

Завдання 9
Хвора У., 28 лет встала на облік з вагітності в терміну 24 тижні. При дослідженні виявлений рак шийки матки І стадії.
Яка тактика лікування цієї хворої?
A. Переривання вагітності, операція Вертгейма і променева терапія
B. Кесаревий перетин, операція Вертгейма і променева терапія
C. Пролонгування вагітності до 36 тижнів, кесаревий перетин, операція Вертгейма і променева терапія*
D. Кесаревий перетин, променева терапія
E. Лікування після самостійних пологів

Завдання 10
Жінка 50 років, вказує на інтенсивні ациклічні місячні протягом останніх 3-х років, болі внизу живота. В анамнезі двоє пологів, один аборт. При ректовагінальному дослідженні матка збільшена до 6 тижнів вагітності, представлена окремими вузлами до 0,5 см в діаметрі, рухома. При УЗД малого таза вузли у матці розташовані субсерозно. Придатки не збільшені. При огляді в дзеркалах на шийці матки ділянка гіперемії в області внутрішнього зіву 1,5 див у діаметрі.
Який попередній діагноз можна поставити даній пацієнтці?
А. Фіброміома матки; ерозія шийки матки;*
В. Залозиста гіперплазія ендометрію;
С. Поліп ендометрію;
D. Рак тіла матки, ерозія шийки матки;
Е. Рак тіла матки.

Завдання 11
Хворій 66 років морфологічно верифікован діагноз «Рак шийки матки ІІ стадії». Яка тактика лікування?
А. Симптоматична терапія;
В. Хіміотерапія;
С. Імунохіміотерапія;
D. Поєднана променева терапія;
Е. Хірургічне лікування і променева терапія*

Завдання 12
Хворій Д., 48 р., що працює вчителем, 2 місяці тому проведене лікування з приводу пухлини яєчника. Як оцінити працездатність хворого?
A. Не порушена*
B. Тимчасово втрачена
C. Стійко втрачена
D. Не може працювати з дітьми
E. Потребує скорочення робочого часу

Завдання 13
У хворої Б., 62 років з вираженим асцитом, після виконання лапароцентезу (видалено до 8 літрів рідини) стала визначатись обмежено рухома, безболісна пухлина у правій клубовій зоні. При ультразвуковому дослідженні визначається пухлина правого яєчника 15х13 см, однорідної структури, з чіткими контурами. Цитологічно в асцитичній рідині - пухлиновидні клітини не виявлені. Яке дослідження необхідно виконати для уточнення діагнозу?
A. Фіброгастродуоденоскопія;
B. Діагностична лапаротомія;
C. Лапароскопія;*
D. Фіброколоноскопія;
E. Аналіз сечі на білок Бенс-Джонса.

Завдання 14
Хвора А., 57 років, у менопаузі 4 роки, скаржиться на слабість, відсутність апетиту, дискомфорт у нижній половині живота. При бімануальному дослідженні: матка звичайних розмірів, в anteflexio, справа від неї у зоні правих придатків пальпується пухлинне утворення до 15 см в діаметрі, безболісне, рухоме. Яке дослідження необхідно виконати для діагностики?
A. Пункція заднього зведення;
B. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини;
C. Проба Роберга;
D. Фіброколоноскопія;
E. УЗД органів малого таза.*

Завдання 15
Хвора Г., 58 років звернулась до лікаря з приводу швидкого збільшення живота в об'ємі, болю у нижніх його відділах, задишки при фізичному навантаженні, пастозності ніг, слабості. Знаходиться на диспансерному обліку з приводу ішемічної хвороби серця. Як найправильніше трактувати описані симптоми?
A. Хронічна кишкова непрохідність;
B. Асцит незрозумілого генезу;*
C. Декомпенсована серцева недостатність;
D. Фіброміома матки;
E. Асцитична форма раку яєчників.

 Завдання 16
Хвора Б., 59 років звернулась у лікувальний заклад за місцем мешкання зі скаргами на збільшення живота у обсязі. Вважає себе хворою протягом останніх двох місяців, коли з'явились слабість, погіршення апетиту, став швидко збільшуватись живіт. При обстеженні виявлено, що у положенні лежачі форма живота не змінюється, хоча чітко виражене балотування. Як розцінити надані симптоми?
A. Хронічна кишкова непрохідність;
B. Гігантська кістома;*
C. Асцит незрозумілого генезу;
D. Трубна вагітність;
E. Фіброміома матки.

Завдання 17
Хвора Л., 69 років з вираженим ожирінням скаржиться на почуття тяжкості внизу живота, запори. При бімануальному дослідженні чітко визначити наявність пухлини придатків матки неможливо. Дані УЗД - локалізація яєчників і визначення їх розмірів утруднені із-за ожиріння і вираженого метеоризму. Яке діагностичне дослідження необхідно виконати для уточнення діагнозу?
A. Лапаротомія;
B. Лапароскопія;
C. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини;
D. Іригоскопія;*
E. Пункція заднього зведення з цитологічним дослідженням одержаного матеріалу.

9. Література:

а) Основна:

1.                Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1998.

2.                 Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1992.

3.                 Петерсон Б.Е. Онкология. М.: Медицина, 1980.

4.                 Слинчак С.М. Онкология. Киев, 1989.

5.                 Трапезников Н.Н. Онкология. М.: Медицина, 1981.

6.                 Лекційний матеріал.

б) Додаткова література:

1.     Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. М.: Медицина, 1989.–110 с.

2.     Винницкая В.К. Онкологическая гинекология. К.: Здоров’я, 1983.– 248 с.

3.     Петерсон Б.Е., Чиссов В.И., Пачес А.И. Атлас онкологических операций. М.: Медицина, 1987.– 534 с.

4.     Чиссов В.И. Комбинированное и комплексное лечение больных со злокачественными опухолями. М.: Медицина, 1989.– 560 с.