Дата и время

Головна >> Статті >> Етапи біосинтезу білка

Етапи біосинтезу білка

Назва Характеристика
1)Транскрипція Синтезуються попередники іРНК (про-іРНК). Для цього роз’єднується подвійний ланцюг ДНК при сприянні ферменту РНК-полімераза. На одному з ланцюгів за принципом компліментарності синтезується молекула про-іРНК.
За допомогою спеціальних ферментів про-іРНК перетворюється на активну форму іРНК. Готова іРНК направляється до місця синтезу білка.
2)Трансляція У цитоплазмі за допомогою ковалентного зв’язку кожна з 20 амінокислот приєднується до певного тРНК. іРНК зв’язується з рибосомою. Рибосома насувається на молекулу іРНК таким чином, що вона опиняється між двома субодиницями. тРНК, що переносить амінокислоту, за принципом комплементарності взаємодіє за допомогою свого триплету – антикодону – з особливим триплетом іРНК – кодоном. Перший кодон іРНК дає сигнал про початок синтезу поліпептидного ланцюга. Утворюється ініціативний комплекс, що складається із триплету іРНК, рибосоми й певної тРНК. Завдяки послідовному з‘єднанню пептидним зв’язком амінокислотних залишків між собою поліпептидний ланцюг збільшується. Рибосома переміщається зліва направо по іРНК і складає білкову молекулу.
У рибосомі є особлива ділянка , де здійснюється трансляція – функціональний центр. Його розміри відповідають довжині двох триплетів. Одночасно у функціональному центрі можуть знаходитися два триплети іРНК.
В одній його частині антикодон тРНК розпізнає кодон іРНК, в іншій – амінокислота звільняється від тРНК.
Довжина молекули іРНК визначає кількість рибосом, які можуть одночасно поміститися на ній.
Молекула іРНК із нанизаними на неї рибосомами називається полісомою або полірибосомою.
3)Кінцевий етап Синтез білкової молекули завершується, як тільки рибосома досягає стоп-кодона.
Рибосома разом з білковою молекулою залишає іРНК. Молекула білка потрапляє в ендоплазматичну мережу й транспортується в певні ділянки клітини, рибосома – на яку-небудь іншу молекулу іРНК.
Білок набуває певної просторової конфігурації стає функціонально активним.