...
Головна » Українська мова(за проф. спрямування) » Документи з кадрово-контрактових питань

Документи з кадрово-контрактових питань

Теоретичний матеріал

Документи з кадрово-контрактових питань – це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства (організації), зафіксовану в заявах про прийняття (звільнення, переведення) на роботу, наказах про особовий склад, автобіографіях, характеристиках, контрактах (трудових угодах) із найму працівників тощо.

 

Заява

 

Це документ, який містить прохання особи (особиста заява) або установи (службова заява) щодо здійснення своїх прав чи захисту інтересів.

 

Р е к в і з и т и:

1. Адресат (назва установи або посада, прізвище та ініціали керівника в давальному відмінку, на ім’я яких подається заява).

2. Адресант (назва установи або посада, прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку (іноді адреса й паспортні дані) особи, яка звертається із заявою).

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності.

6. Дата.

7. Підпис.

Заява пишеться власноручно в одному примірнику.

 

З р а з о к заяви про прийом на роботу:

 

Головному лікареві

Дворічанської районної лікарні

пану Череватенку О. М.

Корнійчук Ольги Семенівни,

яка мешкає за адресою:

вул. Попудренка, 6, кв. 11,

м. Харків-12, тел.: 701-11-11

 

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду лікаря-невропатолога з 1.09.10.

Додаток:

  1. Копія диплома про вищу освіту в 1 прим.
  2. Трудова книжка.
  3. Особовий листок з обліку кадрів у 1 прим.

 

30. 08. 10.                                                                                   Підпис

Автобіографія

 

Це документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

 

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Текст, у якому зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- дата народження;

- місце народження;

- відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися);

- відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць роботи й посад);

- короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

3. Дата написання.

4. Підпис.

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.

 

З р а з о к:

Автобіографія

 

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 29 квітня 1980 року в м. Харкові в родині військовослужбовця.

1987 року була зарахована до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 2 м. Харків.

З 1990 по 1997 рік навчалася в сзш № 50 м. Харкова.

1997 року вступила до Харківського державного медичного університету на медичний факультет, спеціальність „Лікувальна справа”, де навчаюся й зараз.

Склад сім’ї:

Батько – Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати – Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Харкова.

Сестра – Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу сзш № 50 м. Харкова.

 

17 травня 2003 року                                                               Підпис

 

Резюме

 

Це документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

 

Р е к в і з и т и:

  1. Назва виду документа.
  2. Текст, що містить таку інформацію:

-        домашня адреса, телефон (факс);

-        прізвище, ім’я, по батькові;

-        мета написання документа;

-        особисті дані (дата народження; сімейний стан; національність (якщо потрібно));

-        відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами (у разі потреби);

-        відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);

-        відомості про публікації (якщо потрібно);

-        інша інформація на вимогу роботодавця.

  1. Дата (у разі потреби).
  2. Підпис (у разі потреби).

Резюме повинно бути детальним, точним, але лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Як правило, цей документ надсилається до установи, яка оголосила вакансії. Після ознайомлення дирекції з документом претенденти запрошуються на співбесіду. Якщо особа відповідає вимогам установи, то їй пропонують заповнити резюме у вигляді анкети безпосередньо на місці.

Оскільки в Україні й досі відсутня єдина, установлена форма складання резюме, то пропонуються найбільш поширені зразки документа.

 

З р а з к и:

Резюме

Даниленко Олесі Владиславівни

Бульвар Верховної Ради, 87, кв. 70                                 тел. 444-44-64

м. Київ-000

00000

 

Мета: заміщення вакантної посади менеджера відділу постачання нафтопродуктів із метою подальшого вдосконалення й професійного росту.

 

Освіта

Київський університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність – українська філологія (1991–1997 рр.); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність – правознавство (2001–до цього часу).

Досвід роботи

1989–1993 рр. – Інститут мовознавства, після реорганізації – Інститут української мови НАН України – лаборант відділу термінології.

1993–2002 рр. – ТОВ „Ярослав” – менеджер відділу постачання нафтопродуктів.

Напрями                роботи

-      маркетингові дослідження;

-      ведення переговорів;

-      політика ціноутворення (ТЕВ);

-      підготовка й повне супроводження контрактів (укладання договорів, переписка, відвантаження, забезпечення, експедиційних послуг, облік нафтопродуктів, підготовка документів для бухгалтерії тощо);

-      робота з банками (зокрема ведення переговорів із надання довгострокових кредитів);

-      співробітництво з грейдерами: Kargill, Glencore, Каскад-Нафтатрейд тощо;

-      робота з державними органами (податковою інспекцією, податковою міліцією тощо);

-      робота з дебіторами, практика арбітражу, повернення боргів.

Додаткові

відомості

Практичний досвід роботи з ПК;

українська та російська мови – вільне володіння;

англійська мова – зі словником.

Права водія – категорії „В” (стаж – 5 років).

Друкування – сліпим методом (200 знаків на хв.).

 

Додаткова інформація, дипломи, рекомендації – для співбесід.

 

Резюме

Кулик    Вікторія     Юріївна

Домашня адреса:                         00000, м. Київ, вул. Луначарського,

                                                        59-а, кв. 73

Телефон:                                        516-00-66

Електронна пошта ( e-mail ):   ol _kulyk @ ukr. net

Дата й місце народження:      27. 05. 1950 р., Дніпропетровськ

Сімейний стан:                            заміжня, має двох дітей-студентів

 

ОСВІТА:

-  1976 року закінчила Маломихайлівську середню загальноосвітню школу Криничанського р-ну Дніпропетровської  обл.

-  1980 року завершила навчання в Дніпропетровському технікумі автоматики і телемеханіки за спеціальністю „Автоматичний електрозв’язок”.

-  1991 року успішно закінчила навчання в Одеському інституті зв’язку імені Попова за фахом „Автоматичний електрозв’язок”.

-  1994 року закінчила курси за спеціальністю „Бухгалтерський облік і аудит”.

-     З 2000 року навчається в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова на юридичному факультеті (здобуває другу вищу освіту).

ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ:

-  1980–1994 рр. працювала в Київському науково-дослідному інституті периферійного обладнання техніком, старшим техніком, інженером.

-  1994–1996 рр. – бухгалтер відділу освіти Жовтневої районної державної адміністрації м. Києва.

-    У 1996–1997 рр. – провідний спеціаліст Фонду комунального майна міста Києва.

-  1997–2000 рр. – головний бухгалтер Київського регіонального відділення Фонду державного майна України.

-  2000–2001 рр. – головний бухгалтер відділу благоустрою Старокиївської районної в м. Києві державної адміністрації.

-  Із жовтня 2001 року працює на посаді головного інспектора відділу благоустрою Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва.

ГРОМАДСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ:

-  Бере активну участь у громадсько-політичному житті міста й держави. Член Всеукраїнського товариства „Просвіта” імені Тараса Шевченка та Молодіжної громадської організації „Центр підтримки творчої молоді. Ініціатива ХХI століття”.

ОСОБИСТІ  ЯКОСТІ:

-  Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоює активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, уміє аналізувати та логічно мислити, дисциплінована. Шкідливих звичок не має.

ДОДАТКОВІ  ВІДОМОСТІ:

-  Володіє двома іноземними мовами – німецькою та російською, вивчає англійську мову. Рідна мова – українська.

-  Володіє навичками роботи на комп’ютері, має практичний досвід роботи.

-  Є автором 2-х наукових праць, надрукованих у фахових виданнях України.

-  Має права водія й досвід керування автомобілем.

                                                                                               21. 11. 01.

 

Характеристика

 

Це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу та який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (прізвище, ім’я, по батькові у родовому відмінку особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада; якщо треба – місце проживання).

3. Текст, який містить такі відомості:

- трудова діяльність працівника (з якого часу працює в цій установі, на якій посаді);

- ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання);

- моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів  колективу);

- висновки;

- призначення характеристики (у разі потреби).

4. Дата складання.

5. Підпис керівника установи (у разі потреби – інших відповідальних осіб).

6. Печатка.

Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

 

З р а з о к:

Характеристика

 

Макаренко Валентини Іванівни,

1977 року народження,

студентки ІІІ медичного факультету

Харківського державного медичного університету

 

Макаренко В. І. навчається на ІІ курсі медичного факультету Харківського державного медичного університету. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання у вищому закладі освіти Макаренко В. І. зарекомендувала себе як хороший організатор під час підготовки посвячення в студенти першокурсників.

З першого курсу працює над науковою темою, з якою виступала на звітно-науковій конференції студентів.

Макаренко В. І. виконує громадські доручення, є старостою 23-ї групи. Вимоглива до себе, користується повагою серед товаришів і викладачів факультету.

 

Характеристику видано для подання до 

Декан ІІІ медичного факультету           (підпис)         Г. С. Сенаторова

 

01.07.02

Печатка

 

Наказ

 

Це розпорядчий документ, який видається керівником ус­танови й стосується організаційних та кадрових питань.

Розрізняють накази щодо особового складу (кадрові) і на­кази із за­галь­них питань (організаційні). Кадровими наказами оформляють приз­на­чення, звільнення, переміщення праців­ників, переведення на іншу посаду, відрядження, відпустки, зао­хо­чення, стягнення.

У заголовку такого наказу зазначають: "щодо особового складу". Кожний пункт наказу починається з дієслова в нака­зовій формі (ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗВІЛЬНИТИ, ОГОЛОСИТИ), яке пи­шеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається під­ста­ва для його складання.

До викладу тексту наказу існують певні вимоги:

1. У наказах про прийняття на роботу обов'язково зазна­чають: а) на яку посаду; б) до якого структурного підроз­ділу; в) з якого числа офор­мля­ється на роботу; г) вид при­йняття на роботу (на постійну, тимчасову, за сумісництвом); ґ) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем).

2.У наказах про переведення на іншу роботу вказують вид і мотивування переведення.

3.У наказах про надання відпустки зазначають: а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв'язку з тимчасовою не­праце­зда­тністю, без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами); б) за­га­льна кількість робочих днів; в) дата виходу у відпустку і повернення; г) період, за який на­дано відпустку.

4.У наказах про звільнення працівників зазначають: а) дату звіль­нення; б) мотивування.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. На­чальник від­ділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу осіб, які роз­пи­су­ються в оригіналі.

Організаційні накази видаються під час затвердження пер­спек­тивних, річних та інших планів, при реорганізації або ліквідації структур­них підрозділів.

 

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника.

3. Місце видання.

4. Номер.
         5. Дата.

6. Заголовок.

7. Текст, що складається з двох частин:

—  констатуються та аналізуються факти;

—  подаються розпорядження, заохочення або стягнення.

8. Підпис керівника установи.

9. Печатка.

 

З р а з к и:

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет імені Т. Г. Шевченка

 

НАКАЗ № __

 

від "__" _____________200_р.

м. Київ

про прийняття на роботу за контрактом

ПРИЗНАЧИТИ:

__________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду _________________________________________________

на умовах укладеного з ним контракту від „___” _________200__р.

Підстава: контракт від „__” __________200 ___       р.

 

Ректор                    (підпис)                        Розшифрування

Печатка

 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Г. СКОВОРОДИ

 

18. 06. 2000                            НАКАЗ № 209

щодо особового складу

ПРИЗНАЧИТИ:

1. Григоренко Наталію Юхимівну на посаду асистента кафедри органічної хімії з 1 липня 2000 р., встановити по­садовий оклад 120 гривень.

Підстава: заява Н. Ю. Григоренко з візами завідувача ка­федри органічної хімії і декана природничо-географічного факультету.

НАДАТИ:

2. Олефіренку Ігореві Миколайовичу, доценту кафедри пси­хології, чергову відпустку з 1.07.2000 до 28.07.2000 р. на 24 робочих дні, за період роботи.

Підстава: графік відпусток, заява І. М. Олефіренка.

ЗВІЛЬНИТИ:

3. Ковальчук Олену Василівну, лаборанта кафедри мікробіології, із посади з 1 липня 2000 р. у зв'язку з виходом на пенсію.

Підстава: заява О. В. Ковальчук.

 

Ректор                                                        Ф. М. Васильєв

 

Контракт

 

Це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівни­ком про умови спільної виробничої й творчої діяльності. Згідно із Законами України "Про під­при­ємство", "Про власність", "Про освіту" громадяни через контракт реалі­зують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.

 

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа із стислим зазначенням його призначення (на виконання обов'язків, на управління під­приємством).

2. Дата й місце підписання.

3. Орган, що наймає працівника.

4. Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого найма­ють.

5. Термін дії контракту.

6. Текст.

7. Підписи сторін — укладачів контракту.

8. Печатка, що засвідчує підпис наймача.

Структура тексту:

1. Загальні положення.

2. Функції та обов'язки керівника (фахівця).

3. Компетенція і права керівника (фахівця).

4. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення фахівця.

5. Відповідальність сторін, вирішення спорів.

6. Зміна й розірвання контракту.

7. Адреси сторін та інші відомості.

Контракт складається у двох примірниках — по одному для кожної сторони; про це зазначається в тексті контракту.

З р а з о к:

 

Контракт

із педагогічним працівником закладу освіти, що знаходиться в загальнодержавній власності

м. Київ                                                               „___” ___________ 200 __ р.

 

Національний університет Імені Т. Г. Шевченка в особі керів­ника __________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з одного боку, та громадянин_____________________________________________________________________________ __________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

з другого боку, уклади цей контракт про таке: ___________________________

                (прізвище,

__________________________________________________________________

ім'я, по батькові, рік народження, відомості про науковий ступінь,

__________________________________________________________________

                                  вчене звання)

призначається на посаду: __________________________________________________________________

                                                                 (повна назва посади

__________________________________________________________________

                                      та заклад освіти)

на строк із „___” _______________ 200 __ р.    до „__” ____________ 200 __ р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1._____________________________ __________________________

(прізвище, ім'я,  по батькові)

виконує покладені на нього обов'язки відповідно до законо­давства України про працю, про освіту, рішень Уряду України, нормативних положень Міністерства освіти і науки України, статуту Національного університету імені Т.Г.Шев­ченка, положення „Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, ще є у загальнодержавній власності" та цього контракту.

1.2. Цей контракт є особливою формою трудового до­говору. На підставі контракту виникають трудові відносини між педагогічним працівникам та Національним університе­том імені Т. Г. Шевченка в особі його керівника. Звільнення з посади керівника закладу не є підставою для розірвання контракту з педагогічним працівником

1.3. На педагогічного працівника, який уклав цей конт­ракт, повністю поширюється законодавство про працю, про освіту, положення Міністерства освіти і науки України, статут Національного університету імені Т. Г. Шевченка.

1.4.   Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються
Національний університет імені Т. Г. Шевченка та педагогічний працівник.

1.5.   Педагогічний працівник підзвітний керівникові струк­турного підрозділу Національного університету імені Т. Г. Шевченка (факультету, кафедри) в межах покладених на нього обов'язків.

2. ПРАВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

________________________________________________________ має право:

(прізвище, ім’я, по батькові)

2.1. На належні умови праці, побуту, відпочинку, вільний вибір форм, методів, засобів навчання,  виявлення педа­гогічної ініціативи.

2.2.На індивідуальну педагогічну діяльність.

2.3.На підвищений кваліфікацій, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій, установ, приватних осіб, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, в тому числі цільове навчання з проблемних питань освіти, навчання в аспірантурі,  ад'юнктурі, докторантурі.

2.4.Користуватися пільгами, встановленими законодавством про працю.

2.5.Брати участь у громадському самоврядуванні відпо­відно до статуту Національного університету імені Т. Г.Шев­ченка.

2.6.Бути захищеним від посягання на правові, соціальні та професійні гарантії відповідно до чинних актів законодавства та нормативних актів Міністерства освіти і науки України, статуту закладу та цього контракту.

2.7. Працювати за сумісництвом, а також на умовах по­годинної оплати, у своєму або інших навчальних закладах, займатися підприємницькою діяльністю відповідно до умов, визначених законодавством, та рішенням Уряду України.

2.3. Одержувати додаткову, крім встановленої Єдиною тарифною сіткою, оплату праці за роботу, виконану в Національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

На період дії цього контракту ___________________________________

                                                                         (прізвище,

___________________________________________ зобов'язаний забезпечити:

ім'я, по батькові)

3.1. Виконання щорічного педагогічного навантаження, встановленого кафедрою залежно від професійних якостей викладача і погодженого з деканом і ректором Національного університету імені Т. Г. Шевченка.

3.2 Рівень викладання фахового предмета, який відповідає державному стандарту якості освіти для забезпе­чення підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації.

Підготувати конспект лекцій з питань  ____________________________

                                                                                   (назва,

__________________________________________________________________

термін виконання)

3.3. Підготовку методичних розробок: рекомен­дацій, вказівок, посібників, необхідних для одержання знань студентами, слухачами, в тому числі підготувати  __________________________________________________ __________________________________________________________________

            (указати назву методичної розробки, термін виконання)

3.4. Участь у проведенні науково-дослідної роботи з важливих проблем (за фахом) з держбюджетної тематики, а також на госпрозрахунковій і комерційній засадах.

Завершити виконання __________________________________________

                 (назвати тему науково-дослідної праці,

__________________________________________________________________

термін виконання, вихідний документ згідно з планом

__________________________________________________________________

науково-дослідної роботи)

3.5. Одержання рівня вищої кваліфікації. Завершити підго­товку і захистити дисертацію на здобуття вченого сту­пеня __________________________________________________________________

                           (кандидата, доктора наук)

здобуття вченого звання _____________________________________________

                                         (доцента, професора, вказати термін)

3.6. Підвищення кваліфікації відповідно до п. 2.3 цього контракту.

З.7. Дотримання чинного законодавства щодо збере­ження і набуття майна, збільшення прибутку Національного університету імені Т. Г. Шевченка, в тому числі кафедри (відділення), зміцнення договірної, трудової дисципліни, захисту відомостей, що є державною, службовою та ко­мерційною таємницею.

3.8. Своєчасне подання керівникові структурного підрозділу Національного університету імені Т. Г. Шевченка щорічного звіту про результати виконання умов, передбаче­них контрактом, а у разі неналежного їх виконання — до­строково, на вимогу керівника Національного університету імені Т. Г. Шевченка.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Працівникові Національного університету імені Т. Г. Шевченка

________________________________________________________________

                 (прізвище, ім'я, по батькові)

за виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, ви­плачується за рахунок коштів Національного університету імені Т. Г. Шевченка:

4.1. Заробітна плата (оклад) в розмірі ____________________ гривень,

але не менше ніж це встановлено рішенням Уряду України, з урахуванням економічного і фінансового станови­ща Національного університету імені Т.Г. Шевченка, факуль­тету, кафедри (відділення).

За умови виконання зобов'язань, зазначених у пунктах 3.1—3.7 цього контракту, досягнення високих творчих і ви­робничих показників ________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

додатково встановлюється в межах фонду заробітної плати відповідно до особистого внеску:

4.2. Надбавка в розмірі            _________________      посадового окладу

                                                      (процент)    

щомісячно відповідно до стажу науково-педагогічної роботи.

4.3. Винагорода за повне виконання зазначених зобов'язань у розмірі ____________ щоквартально.

   (процент)

4.4.Винагорода за результатами роботи Національного університету імені Т. Г. Шевченка, факультету, кафедри (відділення) за рік відповідно до чинного в Національному університеті імені Т. Г. Шевченка Положення.

4.5.Частина чистого прибутку Національного університету імені Т.Г.Шевченка, факультету, кафедри (відділення) в розмірі  _____________

                                                                                                  (процент)

4.6.   Одноразові виплати за виконаний окремих завдань за додатковою угодою до контракту.

4.7.______________________ Доплата, пов'язана з акредитацією Національного університету імені Т. Г. Шевченка і підготовкою спеціалістів з сертифікованих спеціальностей __________________.

                                                       (процент)

4.8. Доплата за виконання практичної роботи в базових
установах галузі ___________ посадового окладу,          за випуск

                      (процент)

продукції тощо ________________ .

                            (процент)

4.9. Доплата за  завідування  кафедрою (відділенням)_________________

                     (процент)

посадового окладу, керівництво предметною  (цикловою) комісією тощо _____________ .

      (процент)

4.10. Доплата за виконання обов'язків: директора філії ______________,

                                                                                              (процент)
декана факультету__________ , заступника декана ___________________,

                               (процент)                                            (процент)

заступника директора філії та ін. _________________________ .

                                                                      (процент)

Додаткові обов'язки цієї категорії педагогічних працівників визначаються окремим додатком до цього кон­тракту, який складається в Національному університеті імені Т. Г. Шевченка.

4.11.  У разі невиконання  умов,  викладених  у  п.п. ______     контракту, премія не оплачується повністю або частково.

4.12. _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

надається щорічна відпустка тривалістю _________________ робочих днів і додаткова відпустка тривалістю ______________  робочих днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі        ________________посадових окладів.

        (процент)

4.13. Виплата згідно з пунктом 4, надання пільг та ком­пенсацій, передбачених пунктами 4.13-4.20 контракту, здійснюється за рахунок Національного університету імені Т. Г. Шевченка за відповідними статтями обліку.

4.14. _________________________________________________________

                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

підлягає державному соціальному страхуванню на термін дії цього контракту.

4.15. При повній або частковій утраті працездатності, пов'язаній  з  нещасним випадком на виробництві, _______________________________________________________________

                      (прізвище, ім'я, по батькові)

крім пільг, передбачених чинним законодавством, оплачується одноразова допомога в розмірі ________________ місячних окладів.

                                        (процент)

4.16. У разі смерті _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
в період дії контракту його сім’ї оплачується одноразова до­помога в розмірі ________________ місячного окладу, а у  разі смерті, пов'язаної з

       (процент)

виробництвом, окрім доплати до пенсії, у випадку втрати годувальника, із розрахунку _____________________ на місяць на кожного неповнолітнього

                 (процент окладу)

члена сім’ї  до досягнення ним повноліття.

4.17. У випадку припинення дії контракту (з поважних причин) поряд з виплатами, передбаченими чинним законо­давством, працівникові оплачується одноразова допомога в розмірі ___________ місячних окладів.

                                                                  (процент)

5. ОБОВ'ЯЗКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Разом з переліченими виплатами Національний універси­тет імені Т. Г. Шевченка зобов'язаний:

5.1.   Забезпечити

                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, виплачувати заробітну плату відповідно до цього контракту.

5.2.Визначити педагогічному працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними засобами роботи.

5.3.Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці.

5.4.Забезпечити працівника матеріально-технічними засобами в обсязі, необхідному для виконання роботи з підго­товки спеціалістів, виконанню науково-дослідних робіт.

5.5.Надавати можливість підвищення кваліфікації, в тому числі через аспірантуру, докторантуру та інші форми здо­буття вищої наукової кваліфікації.

5.6.   Надавати допомогу у навчально-методичному забезпеченні навчального процесу: документацією, технічними за­собами навчання.

5.7.   Гарантувати додержання прав і  законних  інтересів ___________________________________________________ відповідно до

        (прізвище, ім'я, по батькові)

чинного законодавства та цього контракту.

5.8. Надавати  можливість  педагогічному  працівникові працювати _____________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові)

за сумісництвом, на умовах погодинної оплати, а також за­йматися підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства.

5.9. Інформувати працівника про науково-технічну полі­тику Національного університету імені Т. Г. Шевченка, а також про державні потреби у спеціалістах, яких готує фа­культет, кафедра.

5.10. Надавати інформацію на запит педагогічного працівника.

5.11. У разі потреби організовувати контроль педа­гогічної та наукової діяльності педагогічного працівника. Призначати проведення його  атестації, переводити на іншу роботу відповідно до чинного законодавства.

5.12. Звільняти педагогічного працівника після закінчення
строку контракту, достроково на його вимогу, а також Національного університету імені Т. Г. Шевченка у випадку порушень законодавства та умов контракту. Укладати кон­тракт на наступний строк за згодою сторін, на що працівник має переважне право.

6. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1.  Контракт може бути припинений або розірваний з підстав,
передбачених чинним законодавством та умовами самого контракту.

Підставами для розірвання контракту є:

6.2.    Закінчення строку його дії. При цьому керівник закладу освіти і працівник повинні за угодою сторін не пізніш як за два місяці визначитись у такому: контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін. Контракт не може "переходити" в договір на невизначений
строк відповідно до пункту 2 ст. 36 Кодексу законів про працю України, коли жодна із сторін не порушила питання про його припинення. Якщо у цей термін сторони не виз­начились, то контракт продовжується на новий термін,

6.3.    Угода сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про
працю України).

6.4.    Ініціатива Національного університету імені Т. Г. Шевченка до закінчення строку дії контракту на умовах, перед­бачених законодавством (статті 40, 41 Кодексу законів про працю України).

6.5.          Ініціатива працівника до закінчення терміну дії контракту в зв'язку з порушенням Національним університетом імені Т. Г. Шевченка законодавства про працю, невиконання умов, передбачених контрактом (стаття 39 Кодексу законів про працю України). Підставою для дострокового припинення контракту за ініціативою працівника с хвороба або інвалідність, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, а також невиконання Національним університетом імені Т.Г.Шевченка умов, визначених у пунктах 5.1—5.12 цього контракту.

6.6.    З ініціативи Національного університету імені Т.Г.Шевченка дострокове розірвання контракту може бути тільки за умов, передбачених чинним трудовим законодавством, а також невиконання працівником умов, викладених у пунктах 3.1—3.7 цього контракту.

6.7.    Під час розірвання контракту з підстав, не передба­чених чинним законодавством, звільнення проводиться за п. 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6.8.  У випадку розірвання контракту з поважних причин з боку працівника Національний університет імені Т. Г. Шев­ченка виплачує __________________________________________________________________

                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

одноразове заохочення у розмірі _______________ окладів.

            (процент)

6.9.     Сторони вживають заходів щодо дотримання кон­фіденційності умов контракту.

6.10.Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

6.11.Контракт набуває чинності з часу його підписання сторонами.

6.12.Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1.   У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

7.2.   Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Контракт укладається з викладачем за умови, якщо він (вона) володіє і викладає свій предмет державною мовою.

 

8. АДРЕСИ СТОРІН, ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про працівника:

Домашня адреса: _______________________________________________

 

Службовий телефон _____________________________________________

Паспорт: серія _________________________ № ______________________

Виданий „___” _____________________________ 200 ___ р.

_______________________________________________________________

                          (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню _______________________________

                                                                             (вказати відомості

_______________________________________________________________

                   про кількість дітей, утриманців тощо)

8.2. Відомості про Національний університет імені Т. Г. Шевченка:

Адреса: вул. Володимирська, 32, м. Київ, 00130.

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника установи)

Службовий телефон керівника Національного університету імені Т. Г. Шевченка          _____________________________________________

Розрахунковий рахунок № _________________________________________

в _______________________________________________________________

 

Від Національного                                  Педагогічний працівник

університету                                             Національного університету

імені Т.Г.Шевченка                                  імені Т.Г.Шевченка

________________________                           ________________________

       (підпис, посада                                           (підпис,

________________________                           ________________________

прізвище, ім’я, по батькові)                       прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

„__” _____________ 200 _ р.                           „__” _______________ 200 _ р.

 

Трудова угода

 

Це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником.

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло йо­го доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.

 

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце складання.

4. Дата

5. Текст з переліком повноважень і зобов'язань сторін.

6. Юридичні адреси сторін.

7. Підписи.

8. Печатка установи.

Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких пе­редається виконавцю, а решта зберігаються у справах організації - за­мо­в­ни­ка.

 

З р а з о к:

Трудова угода

 

м. Київ                                                  „__” ___________ 200__р.

 

Цю трудову угоду укладено    між________________________________________________ в особі ________________________________________________________________________________ названий далі "Замовник", і _________________________________________________________                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

названий далі "Виконавець", про подане нижче:

1. Виконавець з "__” _________ 200_ р. до  "___" __________200_ р.

зобов'язується виконати роботу:  _____________________________

 

                                                  (опис роботи)

 

Особливі умови: _________________________________________________________

2. Замовник зобов'язується у місячний термін після підписан­ня акта про приймання робіт від ____________________________________________

Виконавця ____________________________________________________

за ____________________________________________________________

______________________________________________________________

заплатити суму в кількості _________ грн., ________________ коп.,

у тому числі ПДВ 20 % ____________ грн., _______________ коп.

Виконавець ______________________________________,

прописаний: м. ____________________, вул. ___________ буд. ___,

корпус _____________________, кв. ______________________.

Паспорт: серія _______ № _______________, виданий ___________

_________________________________________________________

                                              (ким, дата видачі)

Сімейний стан _____________________________________________

Особовий рахунок ощадної книжки № __________  Ощадний банк

№________________, розрахунковий рахунок районного відділення

________________________ Житлосоцбанку № ________________ .

 

Сторони договору

Замовник                                          Виконавець

______________________                               _______________________

______________________                       ________________________

______________________                       ________________________

             (підпис)                                             (підпис)

 

Договір

 

Це документ, що фіксує домовленість  між двома чи кількома партнерами про взаємне зобов’язання.

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце укладання.

4. Дата.

5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по бать­ко­ві), повноважень, на підставі яких вони діють.

6. Текст, який містить:

- термін виконання; кількісні та якісні показники; вартість робіт (продукції) і загальну суму; порядок виконання робіт; порядок розра­хун­ків між сторонами; відповідальність сторін; порядок і місце розв’язання суперечок; форс-мажорні обставини.

7. Відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні дані осіб.

8. Підписи сторін.

9. Печатка однієї або всіх установ, які укладають договір.

Договір вважають чинним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пун­ктів і оформили його письмово.

Договір може бути укладеним між приватними особами й ор­га­ні­за­цією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає такі договори: купівлі-продажу, позики, винаймання житлового приміщення, підряду, постачання, приватизації житла та не житлових приміщень, оренди. Ок­ре­му групу становлять договори банківської діяльності: договір на здій­снення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір.

 

З р а з о к:

Договір № _______

на виконання робіт

м. Харків                                                     „___” __________ 200 __ р.

МП „Астра” в особі директора Коваля В.П., що діє на підставі Статуту, далі названого „ВИКОНАВЕЦЬ”, з одного боку, і _______________________

в особі _____________________________, що діє на підставі __________________, названий далі „ЗАМОВНИК”, з другого боку, уклали цей договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК отримує, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати такі види робіт: ____________________________________________________

 

2. ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ

1.1           ЗАМОВНИК робить попередню чи повну сплату, що є підставою для початку робіт.

3. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

3.1  ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується: ______________________________

3.2  ЗАМОВНИК  зобов’язується:    ______________________________

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

 

5. ФОРС-МАЖОР

 

6. РОЗГЛЯД СПОРІВ

 

7. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

8. ТЕРМІН  ДІЇ  ДОГОВОРУ

 

9. ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  ЗАМОВНИК:                                                     ВИКОНАВЕЦЬ:

 

10. ПІДПИСИ СТОРІН

       _________________                                __________________

               Печатка                                                             Печатка