...
Головна » Українська мова(за проф. спрямування) » Особисті офіційні документи

Особисті офіційні документи

Теоретичний матеріал

Особисті офіційні документи – це документи, за допомогою яких громадяни висловлюють свої пропозиції, прохання, скарги, передають повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів тощо, закріплюють свої права перед державою, установами (підприємствами), іншими особами.

 

Заява

 

Це вид звернення, за допомогою якого громадяни реалізують через державні органи або громадські організації надані їм права (про обмін житлової площі, отримання надбавок до заробітної плати тощо)..

 

Р е к в і з и т и:

1. Адресат (назва установи або посада, прізвище та ініціали керів­ника у давальному відмінку, на ім’я яких подається заява).

2. Адресант (назва установи або посада, прізвище, ім’я, по батькові у ро­довому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою).

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви на під­твердження її правомірності.

6. Дата.

7. Підпис.

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики), заява про від­криття рахунка, про притягнення до відповідальності тощо.

 

З р а з к и:

Ректорові

Харківського державного

медичного університету

академіку Циганенку А. Я.

                                                                 Полтавець Олени Павлівни

 

Заява

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів на медичний факультет (спеціальність „Педіатрія”).

2002 року закінчила 11 класів сзш № 25 м. Харкова.

 

Додаток:

  1. Атестат про загальну освіту (копія або оригінал).
  2. Автобіографія.
  3. Медична довідка (форма 086-У).
  4. Довідка з місця роботи.
  5. Довідка з місця проживання.
  6. Чотири фотокартки.

 

10.07.02 р.                                                                              Підпис

 

Доручення

 

Це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб'єкта дії доручення поділяються на:

—  особисті (особа доручає особі);

—  офіційні (установа доручає особі чи установі).
         Особисті доручення юридично правомірне лише в тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою та своїм підписом.

Р е к в і з и т и   особистого доручення:

1. Назва виду документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис особи, яка склала доручення.

5. Завірення підпису.

 

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Реквізити офіційного доручення:

1. Штамп.

2. Номер.

3. Дата.

4. Назва виду документа.

5. Текст.

6. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

7. Підпис керівника установи.

8. Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

—  прізвище, ім'я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні — назва установи), яка видає доручення;

—  прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;

—  назва установи, від якої особа повинна отримати
матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;

—  напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;

—  термін дії доручення;

—  назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

 

Зразок особистого доручення:

 

Доручення

 

м. Київ, четвертого серпня дві тисячі другого року.

Я, Олексюк Олена Андріївна, яка проживає на вул. Кіото, 4, кв. 5 в м. Києві, цим дорученням уповноважую свого чоловіка, Бойка Ігоря Васильовича, що проживає в м. Києві за тією ж адресою, керувати належним мені на підставі технічного пас­порта КТ М 984574, виданого РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00.00.00, легковим автомобілем марки ВАЗ-21099, дви­гун № 349489, шасі № 0093847, державний номерний знак Р3773КІ, зареєстрованим у РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00.00.00.

Доручення видано без права передоручення й дійсне терміном на три роки, тобто до четвертого серпня дві тисячі п'ятого року.

 

Підпис

Зразок офіційного доручення:

 

Доручення

м. Київ        __________________________________________________________________

                                                 (дата літерами)

Видано __________________________________________________________________

                            (зазначити прізвище, ім'я, по батькові)

у тому, що йому (їй) доручається здійснити угоду з __________________________

______________________________________________________________

                    (зазначити назву і предмет угоди)
для чого доручено вести від імені  ____________________________________

справи в усіх державних, кооперативних та громадських орга­нізаціях, одержувати всі необхідні документи, розписуватися і здійснювати всі дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути пе­редані іншим особам.

Доручення видано терміном на __________________________________

______________________________________________________________

                 (зазначити термін до трьох років)
          Доручення зареєстровано за № __________________________________

Підпис _______________________________________________засвідчую.

    (зразок підпису особи, що одержала доручення)

Керівник підприємства                              Підпис _____________

Головний бухгалтер                                  Підпис _____________

Печатка

 

Розписка

 

Це письмове підтвердження певної дії, що відбулася, — передачі й отримання документів, товарів, грошей від під­приємства або приватної особи.

Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа — представник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2.   Текст:

—  прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка дає розписку й підтверджує отримання цінностей;

—  прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка передала цінності;

—  точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість — словами і цифрами;

— відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності;

—    підстава передачі й отримання цінностей.

3. Дата.

4. Підпис особи, яка отримала цінності.

5. Завірення підпису (у приватній розписці).

Зразки:

Розписка

Я, студент фізико-математичного факультету Національ­ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Тесленко М. Н., отримав від завідувача бібліотеки К. П. Проценко для тимчасового користування на час канікул 1 (один) підруч­ник із фізики, 1 (один) підручник із математики, 1 (один) підручник із філософії,

00.00.00                                                                        Підпис

Підпис студента Тесленка М. Н. засвідчую.

Декан фізико-математичного

факультету                                        (підпис)               О. В. Теплюк

 

Розписка

Я, Сидорчук Світлана Миколаївна, взяла в борг у Олексюк Надії Андріївни 500 (п'ятсот) гривень. Зобов'язуюся повер­нути всю суму до 1 грудня 2002 р.

Домашня адреса: вул. Кибальчича, 11, кв. 3, Київ-183. Паспорт МА-ІХ № 675849, виданий Дарницьким РВВС України м. Києва 27 листопада 2002 р.

00.00.00                                                                                           Підпис

Підпис Сидорчук С. М. засвідчую.

Державний нотаріус                          (підпис)                Р.О.Пилипчук

Печатка

 

Скарга

 

Це документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних за­хо­дів для ліквідації такого порушення.

Р е к в і з и т и:

1. Адресат (назва установи або посада, прізвище та ініціали особи, яка має повноваження щодо розгляду цієї скарги).

2. Адресант ( прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку, по­са­да, за необхідності домашня адреса й паспортні дані особи, яка подає скаргу).

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Дата.

6. Підпис.

7. Засвідчення підпису (якщо потрібно).

 

З р а з о к:

Завідувачеві відділу трудової

зайнятості населення Дзержинської

райдержадміністрації м. Харкова

п. Пономаренку О. П.

Васильєва Дениса Петровича,

що мешкає в м. Харкові на

вул. Леніна, б. 40, кв. 51

 

Скарга

2003 року я закінчив медичне училище № 1 м. Харкова й отримав спеціальність фельдшера. Інвалід третьої групи. Із 3 серпня 2003 року зареєстрований у Дзержинському райвиконкомі як непрацевлаштований.

Прошу Вас посприяти найшвидшому вирішенню мого питання.

 

01.02.2004 р.                                                                 (підпис)

 

Рапорт

 

Це письмове звернення працівника до вищої посадової особи з викладом питань службового чи особистого характеру й проханням у зв’язку із цим.

 

Р е к в і з и т и:

1.  Адресат.

2.  Назва виду документа.

3.  Текст документа.

4.  Відмітка про наявність додатків, якщо вони є.

5.  Підпис.

6.  Дата.

З р а з о к:

Першому заступникові

Міністра внутрішніх справ України

генерал-лейтенанту міліції

Сергійчуку О. А.

Рапорт

На ім’я керівника Апарату Міністра внутрішніх справ України 16 травня 2003 року з Печерського районного суду м. Києва надійшли лист та копія скарги жительки м. Краматорська Донецької області Подсєкайло С.І., в якій вона стверджує про начебто допущені порушення Закону працівниками міліції Краматорського міськвідділу.

У грудні 2002 року прокуратурою Донецької області на підставі заяв Подсекайла О. В. і Подсєкайло С. І. було порушено кримінальну справу стосовно працівників міліції Краматорського міськвідділу Гриневича С. А. й Опішнянського С. В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 166 п. 2 КК України (перевищення влади або посадових повноважень).

У ході проведеного прокуратурою м. Славянська слідства встановлено, що працівники міліції Гриневич С. А. і Опішнянський С. В., виконуючи постанову міського суду про адміністративний арешт Подсєкайло О. В., намагалися затримати його. Але сам Подсєкайло О. В. і його дружина Подсєкайло С. І. законним вимогам працівників міліції не підкорились та вчинили опір.

За результатами слідства прокуратура м. Славянська дійшла висновку, що працівники міліції Гриневич С. А. й Опішнянський С. В. діяли в рамках Закону України “Про міліцію”, тому в лютому 2003 року справа відносно них закрита за відсутністю в їх діях складу злочину.

Про ці обставини подружжя Подсєкайло повідомлялось міськпрокуратурою, Донецькою облпрокуратурою та Генеральною Прокуратурою України.

Враховуючи ці обставини, уважаю за необхідне:

- Головному слідчому управлінню разом із Головним штабом  МВС України підготувати відповідні інформацію та матеріали для Печерського районного суду м. Києва.

- доручити Головному штабу визначитися відносно працівника, який буде захищати інтереси МВС у суді.

 

Начальник ГСУ МВС України

генерал-майор міліції                      (підпис)               М.П.Марунич

21.06.2003

 

Заповіт

 

Це особисте розпорядження фізичної особи щодо власного майна на випадок смерті.

Заповіт складається в письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складання. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем і засвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними ст. ст.1251-1252 ЦК (ст.1247 ЦК).

Зразок:

Заповiт

 

с.Бородачi, двi тисячi дев’ятого року, марта мiсяця, 6 числа.

Я, Свириденко Петро Андрiйович, який народився 20 серпня 1958 року в с. Бородачi Рiчного району Днiпропетровської областi, що мешкаю м. Черск вул. Березова 7, Рiчного району Днiпропетровської областi, на випадок моєї смертi роблю таке разпорядження:

належну мене земельну дiлянку (ПАЙ), що знаходиться на територiї Бородачевської сiльскої ради Рiчного району Днiпропетровської областi, заповiдаю Свириденко Сергiю Петровичу.

Змiст статей 1234, 1241, 1254 Цивiльного кодекса України мене нотарiусом роз’яснено.

 Заповiт  прочитано вголос особисто мной Свириденко Петром Андрiйовичем, та власноручо мной подписано в присутностi нотаріуса в примiщеннi Черской державної нотарiальної контори (м.Черск вул. Ленiна 4) в 10 годин 55 хвилин.

На моє прохання заповiт виготовлено нотарiусом за допомогою загальноприйнятих технiчнихих засобiв.

Заповiт складено та пiдписано в двох примiрниках, один з яких залишається в справах державної нотарiальної контори, а другий видається заповiдачу.

 

Підпис __________________         Свириденко Петро Андрійович

 

6 березня 2009 року цей  заповiт  посвідчено мною, Перечневой А. В., державним нотарiусом Черской державної нотаріальної контори.

 Заповіт  записаний мною, нотаріусом, зi слів Свириденко Петра Андрійовича.

 Заповіт  до підписання прочитано вголос заповідачем гр. Свириденко Петром Андрійовичем i власноручно підписано ним у моїй присутностi.

Особу заповiдача встановлено, дiєздатнiсть її перевiрено.

Зареєстровано в реєстрi за № 321

Державний нотарiус _________________ Пiдпис