...
Головна » Загальний догляд за хворими » Аналіз калу

"ЗБИРАННЯ КАЛУ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"

Аналіз калу - важлива складова частина обстеження пацієнтів із захворю-ваннями органів травлення. Лабораторне дослідження калу дозволяє не тільки дати характеристику функціональної здібності органів травлення, але також є об'єктивним тестом для уточнення діагнозу захворювання.
Достовірність результатів багато в чому залежить від правильної психоло-гічної підготовки пацієнта, від дотримання правил забору калу, від зберігання та доставки матеріалу в лабораторію. Враховуючи те, що кожне лабораторне дослідження калу має свої особливості, перш ніж принести матеріал в лабора-торію, пацієнт повинен отримати консультацію у медичної сестри, а дії медичної сестри в цьому плані повинні бути грамотними і правильними.
Оснащення блоку:
штатив для пробірок, стерильні пробірки з харчовим середовищем, металевою петлею та ватно-марлевою пробкою, чашка Петрі з харчовим середовищем, пробірки з консервантом, скляний чистий сухий посуд із широкою горловиною (скляна банка ємністю 250 мл) з кришкою, дерев'яна паличка або дерев'яний шпатель, підкладне судно або нічний горщик, клейонка, гумові рукавички, супроводжуюча етикетка.

ЗБИРАННЯ КАЛУ ДЛЯ КОПРОЛОПЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.

Загальний (копрологічний) аналіз передбачає макроскопічне, мікроскопіч-не і просте хімічне дослідження калу. При макроскопічному дослідженні калу визначають: колір, консистенцію, форму, запах, домішки (слиз, гній, кров, па-разити). При мікроскопічному дослідженні калу виявляють м'язові волокна, рослинну клітковину, жирні кислоти, лейкоцити, еритроцити, яйця гельмінтів. Хімічне дослідження калу проводять з метою визначення реакції калу, прихо-ваної крові та інше.
/. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:
1. Підкладне судно або нічний горщик.
2. Чиста суха скляна банка ємністю 250 мл з кришкою.
3. Дерев'яна паличка або дерев'яний шпатель.
4. Супроводжуюча етикетка (направлення).
5. Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- провести психологічну підготовку пацієнта;
- пояснити мету і провести інструктаж про правила взяття калу на дане
дослідження;
- підготувати чисту суху скляну банку ємністю 250 мл з кришкою;
-        написати направлення, в якому вказати дані:
а) для стаціонарного пацієнта:
В лабораторію
Копрологічне дослідження калу
Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта
Відділення стаціонару
№ палати
Дата
Підпис лікаря
б) для амбулаторного пацієнта:
В лабораторію:
Копрологічне дослідження калу
Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта
Домашня адреса
Дата
Підпис лікаря
- прикріпити супроводжуючу етикетку (направлення) до банки;
- в банку поставити дерев'яну паличку або дерев'яний шпатель;
- для стаціонарного пацієнта підготовлену банку з кришкою і дерев'яним
шпателем принести в палату звечора;
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Попередити пацієнта, що за 3-4 дні до дослідження  він не  повинен
приймати ліків, які підсилюють перистальтику кишок (красавки, атропі-
ну, платифилін, адреналін, норадреналін, мезатон, ефедрин, ізадрин.ю
обзидан та ін.), ліків, які змінюють колір калу (препарати заліза, барію,
вісмута). Не можна направляти кал на дослідження після приймання ри-
цинової, вазелінової та інших олій.
2. Попередити пацієнта, що в період підготовки до збирання калу не мож-
на застосовувати ректальні свічки, зроблених на жировій основі, клізми,
теплові процедури на живіт.
3. Уранці в день дослідження випорожнитись у чисте сухе судно або нічний
горщик (судно або горщик не дозволяється перед актом дефекації об-
робляти дезінфікуючими розчинами!). У калі не повинно бути домішків
води, сечі.
4. За допомогою дерев'яної палички або дерев'яного шпателя взяти з кількох
місць 15-20 г свіжовиділеного калу (у теплому вигляді)  і перенести  в
чисту суху банку. Банку закрити кришкою.
5.      Пацієнт, який перебуває на ліжковому режимі, повинен випорожнитися у
чисте сухе судно в ліжку;    безпосередньо перед актом дефекації дати
пацієнту сечоприймач. Взяти дерев'яною паличкою або дерев'яним шпа-
телем свіжовиділений кал (15-20 г), перенести в чисту суху банку. Банку
закрити кришкою.
Відомо, що в калі зберігається велика кількість мікроорганізмів (міліарди!). Навіть з врахуванням того, що більша частина цих мікроорганізмів мертва, взяття, зберігання і транспортування фекалій слід здійснювати додержуючись всіх необхідних заходів інфекційної безпеки:
- одягнути рукавички;
- для взяття калу використовувати дерев'яний шпатель, який потім
спалити;
- ємність обов'язково закрити кришкою;
- рукавички після маніпуляції продезінфікувати.
6.      Якщо пацієнт страждає закрепом, то можна зібрати кал на дослідження
після випорожнення в будь-який час (про це слід його повідомити).
7. Бажано кал доставити для дослідження в лабораторію одразу після
дефекації.
8. Якщо копрологічне дослідження проводиться з метою діагностування
лямбліозу, то скляна банка з відібраним свіжим калом одразу ж ставиться на водяну баню (в посудину з теплою водою, закритою кришкою) і
матеріал необхідно негайно доставити в лабораторію.

ЗБИРАННЯ КАЛУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЯЙЦЯ ГЕЛЬМІНТІВ.

Важливим елементом  мікроскопічного дослідження  є  виявлення  яєць гельмінтів (аскарид, гостриків, ціп'яка та інших).
/. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:
1. Підкладне судно або нічний горщик.
2. Чиста суха скляна банка ємністю 250 мл з кришкою.
3. Дерев'яна паличка або дерев'яний шпатель.
4. Супроводжуюча етикетка (направлення).
5. Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- аналогічна тій, яка проводилася у навику "Збирання калу для капрологічного дослідження" з різницею вказівки мети дослідження:
а) для стаціонарного пацієнта:
В лабораторію
Аналіз калу на яйця гельмінтів
Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта
Відділення стаціонару
№ палати
Дата
Підпис лікаря

б) для амбулаторного пацієнта:

                   В лабораторію
Аналіз калу на яйця гельмінтів
Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта
Домашня адреса
Дата
Підпис лікаря

IV. Основні етапи виконання навику:
1. Запропонувати пацієнту випорожнитися у чисте сухе судно або горщик.
2. За допомогою дерев'яної палички або дерев'яного шпателя зібрати в
банку кал з трьох різних місць в кількості 30-50 г.
3. При прийманні пацієнтом антигельмінтних препаратів слід направити на
дослідження всю порцію калу.
4. При закрепах кал збирається у будь-який час після випорожнення.
5. Забезпечити своєчасне відправлення матеріалу до лабораторії (протягом ЗО хвилин).
6. При пошуках яєць гельмінтів не слід обмежуватися одноразовим обсте-
женням. У людини, зараженої гельмінтами, бувають періоди (від 1 до 15
днів), коли виявити паразитів у фекаліях не вдається. Тому остаточний
негативний результат можна отримати лише після 4-5 разового обсте
ження калу з проміжками 2-3 дні.
7. Для виявлення гостриків, які є збудником ентеробіозу необхідно зроби-
ти зіскоб з періональних складок довколо заднього проходу.  Зіскоб
береться ватним тампоном, змоченим у гліцерині (ватний тампон кріпиться
на дерев'яну паличку). Дерев'яну паличку з вологим ватним тампоном
після зіскобу опустити в чистий сухий флакон з-під пеніциліну; прикріпи-
ти супроводжуючу етикетку і аналіз одразу ж відправити в лабораторію,
щоб попередити висихання ватного тампона.

ЗБИРАННЯ КАЛУ ДЛЯ БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.

Бактеріологічне дослідження  калу дозволяє  виявити збудників кишкових інфекційних захворювань: ентеропатогенну кишкову паличку, дизентерійну паличку, сальмонели, збудників черевного тифу, паратифів А і В та збудників харчових токсикоінфекцій.
/. Місце проведення:
стаціонар,  інфекційний кабінет поліклініки.
//. Оснащення робочого місця:
1.      Штатив для пробірок.
2.      Стерильні пробірки з харчовим середовищем, металевою петлею та ват-
но-марлевою пробкою.
3. Чашка Петрі з харчовим середовищем.
4. Пробірки з консервантом.
5. Супроводжуюча етикетка.
6. Гумові рукавички.
7. Клейонка.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- провести психологічну підготовку пацієнта;
- пояснити мету і провести інструктаж про правила взяття калу на дане
дослідження;
- заздалегідь взяти з бактеріологічної лабораторії стерильні пробірки з
харчовим середовищем, металевою петлею і ватно-марлевою пробкою;
-        написати направлення, в якому вказати дані:
а) для стаціонарного пацієнта:
В лабораторію
Кал на бактеріологічне дослідження
Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта
Відділення стаціонару
№ палати
Дата і час взяття
Підпис лікаря
б) для амбулаторного пацієнта:
В лабораторію
Кал на бактеріологічне дослідження
Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта
Домашня адреса
Дата і час взяття
Підпис лікаря
- одягнути гумові рукавички.
IV. Основні етапи виконання навику:
1.      Запам'ятайте! Матеріал для бактеріологічного дослідження з діагнос-
тичною метою потрібно брати до застосування протимікробного ліку-
вання.
Матеріал для першого бактеріологічного дослідження беруть у пацієнта в приймальному відділенні.
Якщо забір калу проводиться з метою виявлення сальмонел черевного тифу та паратифів, то кал потрібно брати з другого-третього тижня зах-ворювання (лише через стільки часу з'являються ці збудники в калі) і результат дослідження при наявності їх буде позитивним.
2.      Запропонувати пацієнту лягти на лівий бік з зігнутими в колінах та підігну-
тими до живота ногами.
3.      Взяти у праву руку металеву петлю з стерильної пробірки, яка розмі-
щується у штативі для пробірок.
4.      Лівою рукою розвести сідниці, а правою рукою обережно ввести обер-
товими рухами металеву петлю в пряму кишку на 8-10 см.
5. Після введення петлі в пряму кишку зробити напівобертовий рух і виве-
сти петлю з прямої кишки.
6. Опустити петлю 8 стерильну пробірку з харчовим середовищем, не тор-
каючись зовнішніх її стінок. Пробірку щільно закрити стерильною ватно-
марлевою пробкою.
7. Прикріпити супроводжуючу етикетку до пробірки і матеріал одразу ж
відправити в бактеріологічну лабораторію.
8. Після виведення металевої петлі з прямої кишки можна зробити безпо-
середньо посів на харчове середовище чашки Петрі. Чашку Петрі заклеї-
ти стрічкою паперу, виписати направлення і занести в лабораторію.
9. Якщо дослідження  не буде проводитися одразу, а за призначенням
лікаря необхідно взяти матеріал у пацієнта (наприклад, у вечірній час),
тоді металева петля після виведення з прямої кишки опускається в про-
бірку з консервантом (30% гліцерину і 70% фізіологічного розчину), а
вранці наступного дня транспортується до лабораторії.

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ДЛЯ ЗБИРАННЯ КАЛУ НА ПРИХОВАНУ КРОВ.

Знаходження крові в калі має велику діагностичну цінність для виявлення виразок і новоутворень в органах травлення. Колір калу змінюється тільки при значних кровотечах; незначні домішки крові визначаються лише спеціальними хімічними пробами, а тому і є такий термін "прихована кров"; отже, в нормі реакція на приховану кров негативна.
/. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:
1. Підкладне судно або нічний горщик.
2. Чиста суха скляна банка ємністю 250 мл з кришкою.
3. Дерев'яна паличка або дерев'яний шпатель.
4. Супроводжуюча етикетка (направлення).
5. Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- аналогічна тій, яка проводилася у навику "Збирання калу для капрологічного дослідження" з різницею вказівки мети дослідження:
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Протягом 3-х днів до дослідження пацієнт повинен знаходитися на без-
гемоглобіновій дієті: з раціону виключити м'ясо, рибу, печінку, ікру, яєчні
страви, всі види зелених овочів, буряк, помідори, яблука, гранати.
2. Протягом 3-х днів не можна приймати медикаменти, що містять залізо,
йод, бром, вісмут.
3. В дні  підготовки до дослідження не проводити пацієнту промивання
шлунка, зондування, не ставити клізми.
4. При кровоточивості ясен протягом 3-х днів не чистити зуби щіткою;
5. Необхідно виключити потраплення крові з інших джерел (носова крово-
теча, кровотеча після видалення зуба).
6. Для дослідження за допомогою дерев'яної палички або дерев'яного
шпателя взяти 10-20 г ранкового свіжовиділеного калу із різних місць (із
зовнішньої поверхні та внутрішньої частини).
7. При закрепах кал збирається в будь-який час після випорожнення.
8. У пацієнтів, які перебувають на ліжковому режимі, кал спочатку збира-
ють у сухе чисте підкладне судно (пацієнт не повинен сюди мочитися). З
судна шпателем відібрати кал у банку.
9. Відправити зібраний матеріал у лабораторію.