...
Головна » Загальний догляд за хворими » Промивання, клізми

ПРОМИВАННЯ ШЛУНКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТОВСТОГО ЗОНДУ.

Показання: отруєння недоброякісними харчовими продуктами,  грибами, алкоголем, лікарськими препаратами, кислотами і лугами  (протягом першої години після отруєння), затримка їжі в шлунку внаслідок стенозу пілоруса, при підготовці до операції на шлунку, при уремії.
Протипоказання: органічні звуження стравоходу, гострі стравохідні та шлункові кровотечі, отруєння кислотами і лугами (через декілька годин після отруєння), інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба (тяжка форма).
/. Місце проведення:
приймальне відділення лікарні, відділення реанімації.
//. Оснащення робочого місця:
1. Стілець для пацієнта.
2. Робочий маніпуляційний стіл.
3. Стерильний лоток.
4. Стерильний товстий зонд   діаметром 1-1,5 см.
5. Стерильна скляна трубка-перехідник.
6. Стерильна гумова трубка довжиною 70-80 см для подовження зонда.
7. Стерильна скляна лійка ємністю 1 л.
8. Кухоль.
9. Відро ємністю 8-10 л з перекип'яченою водою або слабким розчином
калію перманганату кімнатної температури.
10. Миска, промаркірована "Для промивних вод".
11. Скляна банка ємністю 250 мл для відправки промивних вод в лабора-
торію.
12. Клейончасті фартухи для пацієнта, для медичної сестри та її помічниці.
13. Стерильні гумові рукавички для медичної сестри та чисті для її по-
мічниці.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- в банку ємністю 250 мл насипати невелику кількість кристалів калію
перманганату та залити їх перекип'яченою теплою водою в  кількості
100-150 мл. Дати кристалам розчинитися, помішуючи цей розчин; дода-
ти розчин у відро з перекип'яченою водою до утворення блідо-рожевого
забарвлення. Вода у відрі повинна бути кімнатної температури;
- провести психологічну підготовку пацієнта; пояснити мету і порядок про-
ведення процедури, а також - як йому слід поводити себе під час прове-
дення процедури;
- при наявності знімних зубних протезів запропонувати пацієнту вийняти їх;
- посадити пацієнта на стілець так, щоб він спиною впирався в його спинку,
запропонувати розвести коліна;
- одягнути пацієнта фартух;
- попередити, щоб пацієнт тримав руки на колінах, не заважав виконувати
процедуру;
- між ногами пацієнта поставити миску для збирання промивних вод;
- медичній сестрі та її помічниці одягнути фартухи;
- медичній сестрі та її' помічниці помити руки з милом під проточною во-
дою, витерти їх індивідуальними рушниками, одягнути гумові рукавички.
IV. Основні етапи виконання навику:
Промивання шлунка - лікувальний прийом, оснований на принципі двох сполучних судин (лійка-шлунок).
1. Медичній сестрі стати праворуч від пацієнта, поруч поставити  відро з
перекип'яченою водою кімнатної температури.
2. Взяти товстий стерильний зонд, відміряти відстань, на яку слід його
ввести   пацієнту (від нижніх різців до пупка), не торкаючись при цьому
зондом одягу, щоб він не розстерилізувався. В середньому зонд вво-
диться на 45-50 см. Використання для промивання зондів діаметром 1-
1,5 см дає змогу видалити таблетовані препарати, що не встигли розчи-
нитися, а також прийняту напередодні їжу.
3. Змочити стерильний зонд теплою перекип'яченою водою.
4. Запропонувати пацієнту широко відкрити рот, висунути язика і протяж-
но вимовити звук   "А-а-а".
5. Заокруглений, змочений  кінець товстого зонда покласти пацієнту  на
корінь язика та попросити його зробити ковток.
6. Пацієнту пропонують весь час дихати носом, при цьому швидкими руха-
ми провести зонд у шлунок (до мітки, яку позначено при вимірюванні).
7.      При  позивах на блювання припинити  введення зонда.  Запропонувати
пацієнту зробити глибокий вдих носом і затримати при цьому дихання;
зонд утримувати губами.
8.      Якщо при введенні зонда у пацієнта виникає сильний кашель, посиніння
- це означає, що зонд потрапив у дихальні шляхи і його слід негайно
вийняти.
9.      Повторити введення зонда після заспокоєння пацієнта.
10. Коли зонд ввели до потрібної мітки, приєднати до нього стерильний
скляний перехідник, стерильну гумову трубку та стерильну скляну або
пластмасову лійку. Опустити лійку до рівня колін, тримати її трохи нахи-
леною. Налити в неї воду.
11. Піднімаючи поступово лійку вище голови пацієнта, продовжувати без-
перервно вливати в неї воду. За один раз вливають 1-1,5 л води. При
цьому вода поступає в шлунок.
12. Слідкувати за тим, щоб не вся вода зникла з лійки, тому що в такому
випадку витікання води через зонд не відбудеться (через утворення по-
вітряної пробки у зонді).
13. Коли в лійці залишилося трохи води, опустити її до рівня колін пацієн-
та, і промивні води з домішками їжі, слизу виділяться із шлунка. Коли
лійка заповниться промивними водами, нахилити її над промаркірова-
ною мискою. Кількість виділеної води приблизно дорівнює кількості вве-
деної води.
14. Такі дії слід повторити декілька разів до появи "чистої води", тобто
коли промивні води будуть без домішок. Але якщо в промивних водах
з'явилася кров, промивання слід припинити і одразу викликати лікаря.
15. Якщо промивання шлунка здійснюється через кілька годин після отруєння і можна припустити, що частина недоброякісної їжі потрапила в кишечник, то промивання шлунка слід закінчити введенням через зонд сольового проносного (60 мл 25% розчину магнію сульфату).
16. Після закінчення процедури від'єднати лійку від зонда, швидким рухом вийняти зонд і покласти його у промаркіровану ємність "Використані зонди" з дезрозчином для  проведення дезінфекції .
17. Отримані під час промивання шлунка промивні води показати лікарю.
18. Частину промивних вод зібрати в скляну банку ємністю 250 мл для відправки в лабораторію.
19. Написати направлення, в якому вказати дані:

 

В лабораторію
Промивні води шлунка
Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта
Відділення (для стаціонарного пацієнта)
Адреса (для амбулаторного пацієнта)
Дата
Підпис лікаря

20. Прикріпити супроводжуючу етикетку (направлення) до банки.
21. Відправити промивні води до лабораторії'.
22. Якщо промивання шлунка проводилося вночі, промивні води слід збе-
рігати до ранку у прохолодному місці в закритій ємності.

 

ПРОМИВАННЯ ШЛУНКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТОНКОГО ЗОНДУ.

Промивання шлунка тонким зондом за допомогою шприца Жане роблять у випадку, коли пацієнт не в змозі ковтнути зонд, коли пацієнт знаходиться у стані непритомності та психічнохворим.
/. Місце проведення: приймальне відділення лікарні, відділення реанімації.
// Оснащення робочого місця:
1. Кушетка або ліжко.
2. Робочий маніпуляційний стіл.
3. Стерильний лоток.
4. Стерильний тонкий зонд діаметром 5-6 мм.
5. Стерильна вазелінова олія у флаконі.
6. Стерильний шприц Жане.
7. Відро ємністю 8-10 л з перекип'яченою водою або слабким розчином
калію перманганату кімнатної температури.
8. Миска, промаркірована "Для промивних вод".
9. Клейончастий фартух.
10. Стерильні гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- підготувати 8-Ю л перекип'яченої води кімнатної температури;
- покласти пацієнта на кушетку на спину або на бік;
- біля кушетки на підлогу поставити миску для збирання промивних вод;
- помити руки з милом під проточною водою, витерти їх індивідуальним
рушником, одягнути стерильні гумові рукавички.
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Відміряти відстань, на яку слід ввести тонкий зонд пацієнту (від нижніх різців до пупка), не торкаючись при цьому зондом одягу, щоб він не розстерилізувався.
2. Змочити стерильний зонд теплою перекип'яченою водою або змастити
стерильною вазеліновою олією.
3. Заокруглений, змочений кінець тонкого зонда ввести в нижній носовий
хід до відповідної мітки. Свідченням потрапляння зонда в шлунок є вихід
через зонд шлункового вмісту при відтягуванні його шприцем. Якщо шлун-
ковий вміст не відтягується, слід змінити положення зонда, рухаючи його
назад або вперед.
4. Набрати у стерильний шприц Жане воду або слабкий розчин калію
перманганату і з'єднати його з тонким зондом.
5. Ввести воду із шприца в шлунок.
6. Перегнути кінець зонда, роз'єднати шприц Жане з зондом і знову запов-
нити його чистою водою.
7. Шприц Жане знову з'єднати з тонким зондом і ввести воду у шлунок.
8. За декілька прийомів ввести 600-800 мл води в шлунок.
9. За допомогою шприца відкачати вміст шлунка і злити його в миску,
промаркіровану "Для промивних вод".
10. Промивати шлунок до "чистої води".
11. Після повного звільнення шлунка від промивної води швидким рухом
вийняти зонд і покласти його в промаркіровану ємність   Використані зон-
ди" з дезрозчином для проведення дезінфекції.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ. ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАШЙНА ОЧИСТКА і СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ШЛУНКА.

І Місце проведення:
процедурний кабінет.
//. Оснащення робочого місця:
1. Робочий маніпуляційний стіл.
2. Промаркіровані ємності (№1 і№ 2) з дезрозчинами.
3. Промаркірована ємність з миючим розчином.
4. Промаркірована ємність з дистильованою водою.
5. Використані зонди (товстий, тонкий), гумова трубка, лійка.
6. Шприц ємністю 20 мл.
7. Клейончастий фартух.
8. Гумові рукавички.
9. Бавовняна серветка.
10. Бікс.
11. Пробірка з бензойно-кислим натрієм.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- одягнути гумові рукавички, фартух;
- після виконання промивання шлунка пристосування для проведення про
цедури розібрати на окремі частини;
- підготувати миючий розчин, підігріти його до температури 50°С;
-        заповнити дистильованою водою промаркіровану ємність.
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Після використання в ємності №1 промити окремі частини дезрозчином; пропустити розчин через канал зонда, гумової трубки за допомогою 20 мл шприца.
2. Покласти окремі частини пристосування для промивання шлунка в ємність
№2 з  дезрозчином на 60 хвилин.  За допомогою шприца заповнити канал зонда, гумової трубки.
3. Промити їх під проточною водою, пропускаючи воду через канали.
4. Замочити окремі частини в миючому розчині температурою +50°С на 15хв. (в промаркірованій ємності).
5.      Через канал зонда і гумової трубки пропустити миючий розчин під тис
ком за допомогою шприца.
6. Ретельно промити їх під проточною водою, пропускаючи воду через канали.
7. Промити всі частини в дистильованій воді.
8. Висушити зонд і гумову трубку у висячому положенні, інші частини - на
бавовняній серветці.
9. Загорнути зонди, гумові трубки в серветку (окремо кожен),   покласти в
бікс разом з флаконом, заповненим бензойно-кислим натрієм, стерилі
зувати в автоклаві при t +120С, 1 атм. протягом 45 хвилин. Розплавлення бензойно-кислого натрію вказує на якість стерилізаціі.
9. Зберігати окремі частини системи в асептичних умовах в промаркірованій ємності; на бірці вказати дату стерилізації, і поставити підпис медсестри, що проводила стерилізацію.

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОЧИСНОЇ КЛІЗМИ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЛІЗМ ДІТЯМ.

Очисну клізму ставлять при закрепах, перед пологами, штучними абортами, з метою підготовки пацієнтів до планових операцій на органах шлунково-кишкового тракту, малого тазу і тазового відділу хребта, з метою підготовки пацієнта до рентгенологічного і ендоскопічного досліджень органів шлунково-кишкового тракту, нирок, перед медикаментозними клізмами, при отруєннях.
Протипоказання: гострий апендецит, гострі запальні процеси в ділянці зад-нього проходу, кровоточивий геморой, кровотечі з шлунково-кишкового тракту, пухлини прямої кишки в стадії розпаду, випадіння прямої кишки.
/. Місце проведення:
стаціонар  (спеціальна  кімната поруч  з туалетом), домашні  умови,  палата
стаціонару (для лежачих пацієнтів).
//. Оснащення робочого місця:
1. Кушетка або ліжко.
2. Клейонка.
3. Штатив.
4. Кухоль Есмарха ємністю 1-1,5 л гумовою трубкою, краном.
5. Перекип'ячена вода.
6. Стерильний лоток.
7. Стерильний наконечник.
8. Стерильний шпатель.
9. Стерильний вазелін у флаконі.
10. Відро, промаркіроване "Для промивання шлунка".
11. Миска, промаркірована "Для промивних вод".
12. Клейончастий фартух.
13. Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- провести психологічну підготовку пацієнта;
- пояснити мету і хід процедури;
- отримати згоду пацієнта на проведення процедури;
- запропонувати перед процедурою звільнити сечовий міхур;
- покласти пацієнта на край кушетки (ліжка) на лівий бік з підведеними до
живота ногами;
- під сідниці пацієнта підстелити клейонку,  край якої опустити  в миску,
промаркіровану "Для промивних вод" (на випадок, якщо пацієнт не зможе втримати воду у кишці);
- якщо пацієнту заборонено повертатися, процедуру виконують в положенні на спині, але під таз слід покласти валик із ковдри. Пацієнт повинен зігнути ноги в колінах і розвести в сторони стегна;
- відгородити пацієнта ширмою, якщо ця процедура виконується в палаті;
- кухоль Есмарха підвісити на штатив на висоту один метр;
- заповнити кухоль Есмарха водою у кількості 1-1,5 л: при атонічних закре-
пах - температурою +14-16°С, при звичайних закрепах -М8-20°С, при спастичних закрепах -І-39-40°С; для полегшення виведення калу у воду можна додати 25 г стружки господарського мила;
- одягнути клейончастий фартух, гумові рукавички;
- відкрити кран, заповнити гумову трубку і наконечник водою, тим самим
видалити повітря з гумової трубки, закрити кран.
- перевірити цілість наконечника для запобігання пошкодження слизової
оболонки  кишки;
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Змастити наконечник вазеліном за допомогою шпателя.
2. І та ІІ пальцями лівої руки розвести сідниці пацієнта і обережно, обертальними рухами правої руки ввести наконечник в пряму кишку. Спочатку вводити його в напрямку до пупка (3-4 см), а потім – параллельно куприку (8-10 см).
3. При наявності гемороїдальних вузлів наконечник слід обережно провести між ними, намагаючись їх не задіти. Запам'ятайте!  Грубе і стрімке введення наконечника недопустиме, тому що можна поранити стінку прямої кишки!
4. Відкрити кран і цим сприяти надходженню рідини в кишечник. Рідина
має поступати повільно, щоб не викликати біль у животі і раптове переповнення  кишечника.
5. При відчутті болю в животі під час введення рідини в пряму кишку   слід
опустити трохи нижче кухоль Есмарха, що зменшить тиск натходження рідини в пряму кишку і зніме біль.
6. Якщо при введенні  наконечника, він упирається в стінку кишки або калові маси, його витягують на 1-2 см і знову просовують вперед.
7.      Якщо наконечник закупорюється каловими масами, його виймають, промивають водою з кухля Есмарха і вводять повторно.  При відсутності
результату наконечник замінити.
8.      Іноді калові маси дуже щільні і поставити клізму практично неможливо.
У такому випадку слід очистити пряму кишку пальцем у гумовій рука-
вичці,   змащеною вазеліном; після цього поставити очисну клізму.
9.      Залишити стільки води на дні кухля Есмарха, щоб у кишку не потрапило
повітря; закрити кран, витягнути з прямої кишки наконечник.
10. Пояснити пацієнту, що він повинен полежати на спині 5-7 хвилин і
глибоко дихати. Це сприяє кращому розрідженню калових мас.
11. Запропонувати пацієнту випорожнити вміст кишківника в унітаз. Якщо
процедура виконувалась у ліжку, то швидко подати підкладне судно.
12. Якщо після введення рідини в пряму кишку і витягання наконечника,
рідина починає виливатися відразу ж назад,  необхідно звести сідниці
пацієнта правою рукою (в гумовій рукавичці) на 5-7 хвилин. Після цього
пацієнт спорожняє кишківник.
13. Очисну клізму вважають успішною, якщо з водою вийдуть через декілька
хвилин і калові маси.
14. Запам'ятайте! Медична сестра обов'язково повинна прослідкувати за дією клізми.
15. Від'єднати наконечник від гумової трубки і занурити його   в дезрозчин на 60 хв.
16. Зняти рукавички, занурити їх у дезінфекційний розчин. Помити руки з
милом під проточною водою, витерти індивідуальним рушником.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЛІЗМ ДІТЯМ:

1.      Кількість введеної рідини залежить від віку:
- новонародженим - ЗО мл,
- віком від 1 до 3 місяців - 60 мл,
- віком від 3 до 6 місяців - 90 мл,
- віком від 6 до 9 місяців - 120-150 мл,
- віком від 9 до 12 місяців - 180 мл,
- віком від 1 до 2 років - 200 мл,
- віком від 3 до 5 років - 300 мл,
- віком від 6 до 9 років - 400 мл,
- віком від 10 до 14 років - 500 мл.
2. Дітям для постановки клізм застосовувати м'які гумові або поліетиле-
нові наконечники, гумові груші.
3. Рідину вводять повільно, без великого тиску.
4. Після видалення наконечника на кілька хвилин стиснути сідниці дитини,
щоб затримати потяг до очищення кишківника.

ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЙНОЇ КЛІЗМИ.

Олійна клізма належить до послаблюючих клізм, які  проводять з  метою очищення кишківника від калових мас.
Олійну клізму призначають при стійкому закрепі та запальних процесах у прямій кишці. Послаблюючий ефект очисної клізми полягає в тому, що олія обволікає кал і полегшує його виведення. Також під впливом кишкової мікроф-лори і соку, олія частково розщеплюється, при цьому утворюються жирні кис-лоти, які справляють на стінку кишківника слабку подразнюючу дію, що відновлює нормальну перистальтику.
/. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:
1. Кушетка або ліжко.
2. Клейонка.
3. Стерильний лоток.
4. Стерильний наконечник.
5. Гумовий балон ємністю 150-200 мл. або шприц Жане
6. Газовивідна трубка
7. Стерильна вазелінова або рослинна олія - 100-150 мл.
8. Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- провести психологічну підготовку пацієнта;
- пояснити мету і хід процедури;
- отримати згоду пацієнта на проведення процедури;
- попередити, що після клізми він не повинен вставати з ліжка до ранку,
пояснити йому, що випорожнення наступить через 8-10 годин;
- покласти пацієнта на край кушетки, на лівий бік з підведеними до живота
ногами;
- підстелити під сідниці пацієнта клейонку;
- відгородити пацієнта ширмою, якщо ця процедура виконується в палаті;
- підігріти на водяній бані до температури +37-38Х будь-яку рослинну олію (соняшникову, маслинову, кукурудзяну, конопляну, вазелінову); - одягнути гумові рукавички;
IV. Основні етапи виконання навику:
1.      Видалити повітря з гумового балону, заповнити балон олією, зануривши
в неї наконечник; перевірити цілісність наконечника.
3. І та II пальцями лівої руки розвести сідниці пацієнта.
4. Обережно обертальними рухами правої руки ввести газовивідну трубку у пряму
кишку на глибину 10-15 см.Тримаючи балон наконечником догори, натиснути обережно на нього рукою до появи олії з наконечника. Під’єднати гумовий балон з накінечником чи шприц Жане.
5. Плавно, без застосування великої сили, натиснути на балон рукою, ви-
тискуючи з нього олію в пряму кишку; коли балон став пустим, не відпус-
каючи руки від нього витягнути наконечник з прямої кишки. Якщо відпу-
стити руку від балону, то в нього потрапить вміст прямої кишки.
6. Порадити пацієнту спокійно полежати, щоб утримати олію у прямій кишці.
7. Від'єднати наконечник від балону і занурити його   в 3% розчин хлора-
міну на 60 хв.
8. Гумовий балон промити під проточною водою з милом.
9. Зняти рукавички, занурити їх у дезінфекційний розчин, помити руки з
милом під проточною водою, витерти індивідуальним рушником.
10.    Якщо через 8-10 годин дія олійної клізми не наступить, тоді слід зро-
бити очисну клізму (при відсутності протипоказань).

ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ КЛІЗМИ.

Найчастіше гіпертонічну клізму призначають для стимуляції спорожнення кишок при атонічному закрепі і при парезі кишківника після хірургічних втручань на органах черевної порожнини.
Використовують 10% розчин натрію хлориду, 25% розчин магнезії сульфату, 20-30% розчин натрію сульфату. Міцні сольові розчини збуджують перистальтику кишок і вже через 10-20 хв. відбувається спорожнення кишківника.
Крім того, завдяки своїй осмотичній дії гіпертонічна клізма сприяє інтенсивному виходу міжклітинної рідини з тканин у просвіт прямої кишки, що призводить до розрідження калу і виділенню його у великій кількості. Враховуючи це, гіпертонічну клізму застосовують при набряках, зокрема, оболонок мозку.
Але в зв'язку з тим, що такі клізми дуже подразнюють слизову оболонку кишок, їх застосовують рідко.
Протипоказання: гострі запальні і виразкові захворювання нижніх відділів товстої кишки та тріщини заднього проходу.
/. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:
1. Кушетка або ліжко.
2. Клейонка.
3. Стерильний лоток.
4. Стерильний наконечник.
5. Гумовий балон, ємністю 150-200 мл. або шприц Жане
6. Газовивідна трубка.
6. 10% розчин натрію хлориду у флаконі.
7. Стерильний вазелін у флаконі.
8. Підкладне судно.
9. Клейончастий фартух.
10.    Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- провести психологічну підготовку пацієнта;
- пояснити мету і хід процедури;
- отримати згоду пацієнта на проведення процедури;
- покласти пацієнта на кушетку на лівий бік з підведеними до живота ногами;
- під сідниці пацієнта підстелити клейонку;
- відгородити пацієнта ширмою, якщо ця процедура виконувалась в палаті;
- приготувати 10% розчин натрію хлориду: для цього 20 г натрію хлориду
розчинити у 200 мл води {в домашніх умовах)   або отримати   розчин цієї
концентрації з аптеки;
- підігріти гіпертонічний розчин до температури +37-38Т;
-        одягнути клейончастий фартух, гумові рукавички;
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Видалити  повітря з  гумового балону і набрати  в    нього 150-200 мл
гіпертонічного розчину натрію хлориду; перевірити цілісність наконеч-
ника.
2. Змастити вазеліном газовивідну трубку на відстані 10-15 см за допомогою шпателя.
3. І та II пальцями лівої руки розвести сідниці пацієнта.
4. Обережно обертальними рухами правої руки ввести газовивідну трубку у пряму
кишку на глибину 10-15 см.Тримаючи балон наконечником догори, натиснути обережно на нього рукою до появи олії з наконечника. Під’єднати гумовий балон з накінечником чи шприц Жане.
5. Плавно, без застосування великої сили, натиснути на балон рукою, ви-
тискуючи з нього гіпертонічний розчин у пряму кишку; коли балон став
пустим, не відпускаючи руки від нього витягнути наконечник з прямої
кишки. Якщо відпустити руку від балону, то в нього потрапить вміст
прямої кишки.
6. Порадити пацієнту полежати 20-30 хвилин, затримуючи акт дефекації.
Якщо процедура виконувалась у ліжку, то швидко подати підкладне суд-
но. Пацієнт, який ходить, випорожняє вміст кишківника в унітаз.
7. Медсестра повинна прослідкувати за дією клізми.
8. Від'єднати наконечник від балону і занурити його   в дезрозчин на 60 хв.
9. Гумовий балон промити під проточною водою з милом.
10.    Зняти рукавички, занурити їх у дезінфекційний розчин, помити руки з
милом під проточною водою, витерти індивідуальним рушником.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕМУЛЬСІЙНОЇ КЛІЗМИ.

Емульсійна клізма має послаблюючу дію; застосовується при закрепах у важкохворих пацієнтів.
Після такої клізми спорожнення кишківника настає через 15-20 хвилин.
/. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:
1. Кушетка або ліжко.
8. Клейонка.
9. Стерильний лоток.
10. Стерильний наконечник.
11. Гумовий балон ємністю 150-200 мл. або шприц Жане
12. Газовивідна трубка
12. Емульсійний розчин у флаконі - 150 мл.
13. Підкладне судно.
14. Клейончастий фартух.
15. Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- аналогічна тій, яка проводилася у попередньому навику
- приготувати емульсію:   взяти 1 столову ложку ромашки, залити склянкою
крутого кип'ятку, настояти 15-20 хв., процідити. До настою ромашки додати жовток одного яйця, збитий з однією чайною ложкою натрію гідрокарбонату, дві столові ложки гліцерину або вазелінової олії. Емульсію можна приготувати ще так: до 100-150 мл води додати 2 столові ложки риб'ячого жиру або рослинної олії.
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Видалити повітря з гумового балону і набрати в    нього  150-200 мл
гіпертонічного розчину натрію хлориду; перевірити цілісність наконеч-
ника.
3. І та II пальцями лівої руки розвести сідниці пацієнта.
4. Обережно обертальними рухами правої руки ввести газовивідну трубку у пряму
кишку на глибину 10-15 см.Тримаючи балон наконечником догори, натиснути обережно на нього рукою до появи олії з наконечника. Під’єднати гумовий балон з накінечником чи шприц Жане.
4. Плавно, без застосування великої сили, натиснути на балон рукою, ви-
тискуючи з нього емульсійний розчин у пряму кишку; коли балон став
пустим, не відпускаючи руки від нього витягнути наконечник з прямої
кишки. Якщо відпустити руку від балону, то в  нього потрапить вміст
прямої кишки.
5. Порадити пацієнту полежати 20-30 хвилин, затримуючи акт дефекації.
Якщо процедура виконувалась у ліжку, то швидко подати підкладне суд-
но. Пацієнт, який ходить, випорожняє вміст кишківника в унітаз.
6. Медсестра повинна прослідкувати за дією клізми, а в разі виникнення
болю повідомити лікаря.
7. В кінці процедури здійснити туалет шкіри навколо анального отвору і в
ділянці промежини.
8. Від'єднати наконечник від балону і занурити його   в дезрозчин на 60 хв.
9. Гумовий балон промити під проточною водою з милом.
10.    Зняти рукавички, занурити їх у дезінфекційний розчин, помити руки з
милом під проточною водою, витерти індивідуальним рушником.

 

ЗАСТОСУВАННЯ СИФОННОЇ КЛІЗМИ.

Сифонний метод промивання кишківника заснований на використанні принципу сполучних судин.
Сифонну клізму застосовують при    непрохідності товстої кишки, тяжких отруєннях та інтоксикаціях, підготовці пацієнта до операції на товстій кишці, при відсутності ефекту від очисної і послаблюючих клізм. Сифонна клізма не тільки механічно вимиває кал, вона справляє подразнюючу дію на стінки кишківника, збуджуючи перистальтику.
Сифонна клізма - це важка процедура для ослабленого пацієнта. Тому слід потурбуватися, щоб голова пацієнта лежала на подушці, а верхня частина тіла була вкрита ковдрою. Необхідно уважно слідкувати під час проведення процедури за станом пацієнта. Присутність лікаря обов'язкова.
/. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:
1. Кушетка або ліжко.
2. Клейонка.
3. Подушка.
4. Ковдра.
5. Стерильний лоток.
6.      Стерильна система: товстий зонд, скляна трубка-перехідник, гумова трубка
довжиною 1 м і діаметром 1 см, скляна лійка ємністю 1-1, 5 л.
7. Стерильний вазелін у флаконі.
8. Стерильний шпатель.
9. Стерильні марлеві серветки.
10.    Перекип'ячена вода або слабкий розчин калію перманганату - 8-10 л.
8. Відро, промаркіроване "Для промивання кишківника".
9. Кухоль.
10. Миска, промаркірована "Для промивних вод".
11. Клейончастий фартух.
12. Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- провести психологічну підготовку пацієнта;
- пояснити мету і хід процедури;
- отримати згоду на проведення процедури;
- покласти пацієнта на край кушетки на лівий бік з підведеними до живота
ногами. Під голову покласти подушку, верхню частину тіла вкрити ковдрою;
- під сідниці пацієнта підстелити клейонку;
- поставити біля кушетки відро з 10-12 л води,   кухоль, миску, промаркіро-
вану "Для промивних вод";
-        одягнути клейончастий фартух, гумові рукавички;
IV. Основні етапи виконання навику:
1. За допомогою стерильного шпателя набрати стерильний вазелін із фла-
кону і змастити стерильний товстий зонд з боковими отворами на дов-
жину 20-30 см.
2. Розвести лівою рукою сідниці пацієнта, а правою - обертальними руха-
ми обережно ввести кінець товстого зонда на 20-30 см у пряму кишку.
3.      Приєднати до товстого зонда через перехідник гумову трубку і скляну
лійку ємністю 1-1,5 л.
4. Тримаючи лійку на рівні кушетки в нахиленому положенні,  поступово
наповнити її водою з кухля.
5. Наливаючи воду в лійку, одночасно піднімати її на один метр вище
кушетки, тобто вище тіла пацієнта. За один раз можна влити у лійку 1-
1,5 л води.
6. При підніманні лійки, вода переходить із системи в кишку. Коли рівень
води наблизиться до звуження лійки, останню опускають над мискою, не
перевертаючи її, чекають, доки вона наповниться вмістом кишківника.
7. Перевертають лійку і виливають її вміст у миску, промаркіровану   "Для
промивних вод". Спочатку виділяється мутна вода з каловим забарвлен-
ням, потім поступають в лійку гази, а потім - шматочки калу. Це свідчить
про ефективність клізми.
8. Знову наповнити лійку водою, підняти її на висоту один метр і повторю-
вати процедуру до тих пір, поки із кишківника не припиниться відход-
ження газів та калу.
9. Закінчуючи процедуру, від'єднати лійку, опустити гумову трубку в миску
на 10-15 хвилин, щоб видалити залишки рідини та гази із кишківника.
9.      Обережно вийняти товстий зонд із кишківника.
10. Здійснити туалет шкіри навколо анального отвору та промежини.
11. Роз'єднати систему і занурити всі її деталі в дезрозчин на 60 хв.
12. Зняти рукавички, занурити їх у дезінфікаційний розчин, помити руки з
милом під проточної водою, витерти індивідуальним рушником.
13. Перевезти пацієнта у палату, покласти у ліжко, тепло вкрити ковдрою,
при необхідності зігріти грілками.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КЛІЗМИ.

Медикаментозні клізми поділяються на клізми місцевої та загальної дії.
Клізма місцевої дії (лікувальна мікроклізма) має протизапальну та обволі-каючу дію, її застосовують при запальних процесах у прямій кишці. Вміст такої клізми не перевищує 150 мл. До клізм місцевої дії належать олійні (30-50 мл маслинової або шипшинової олії), крохмальні (2,5 г крохмалю розводять у 50 мл холодної води і, помішуючи, додають 50 мл кип'ятку). Може використовуватися і настій ромашки (1 столову ложку сухих квіток ромашки залити 1 стаканом кип'ятку, настояти годину, процідити).
Медикаментозні клізми загальної дії застосовують у випадках, коли пацієнту не можна вводити ліки через рот або парентерально. При цьому способі ліки швидко всмоктуються в кров через гемороїдальні вени, обминаючи печінку. Для загальної дії на організм невелику кількість ліків (до 150 мл) можна вводити в мікроклізмах (напр., хлоралгідрат: 1 г препарату розводять у 25 мл 0,9% розчину натрію хлориду і додають 25 мл крохмального клейстеру). Таку клізму використовують при судомах та різкому збудженні пацієнта. Для їх виконання можна використовувати гумовий балон або ректальний катетер та шприц Жане. Лікувальні розчини об'ємом 1-2 л вводять крапельним способом (крапельна клізма) для компенсації втрати організмом великої кількості рідини (проноси, блювання, проливні поти). Слід пам'ятати, що в нижньому відділі товстої кишки всмоктується вода, ізотонічний розчин натрію хлориду, розчини глюкози та розчинені в них ліки, також частково всмоктуються білки, амінокислоти .
а) Техніка постановки медикаментозної клізми за допомогою гумового балону.
Аналогічна постановці олійної клізми .
б) Техніка постановки медикаментозної клізми за допомогою
ректального катетера та шприца Жане.
І. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:
1. Кушетка або ліжко.
2. Клейонка.
3. Стерильний лоток.
4. Стерильний ректальний катетер або газовивідна трубка
5. Стерильний шприц Жане.
6. Лікувальний розчин - 100-150 мл.
7. Стерильний вазелін у флаконі.
8. Стерильний шпатель.
9. Затискач.
10. Клейончастий фартух.
11. Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:
- провести психологічну підготовку пацієнта;
- пояснити мету і хід процедури;
- отримати згоду на проведення процедури;
- покласти пацієнта на край кушетки на лівий бік з зігнутими та підведени-
ми до живота ногами;
- під сідниці пацієнта підстелити клейонку;
- одягнути гумові рукавички;
- за 40-60 хвилин до постановки медикаментозної клізми зробити пацієнту
очисну клізму;
-        лікувальний розчин у кількості 100-150 мл підігріти до температури +38-
40°С (низька температура сприяє позивам на дефекацію, внаслідок чого ліки не всмоктуються);
-        набрати лікувальний розчин у шприц Жане, видалити із нього повітря;
IV. Основні етапи виконання навику:
1. Змастити ректальний катетер або газовивідну трубку стерильним вазеліном за допомогою шпателя і марлевої серветки на 10-15 см від заокругленого кінця.
2. І та II пальцями лівої руки розвести сідниці пацієнта, пальцями правої -
ввести ректальний катетер у пряму кишку на глибину 10-15 см. Вводити
обертальними рухами, обережно.
3. Приєднати до ректального катетера шприц Жане з лікувальним розчи-
ном і, натискуючи правою рукою на поршень, повільно ввести лікуваль-
ний розчин у пряму кишку.
4. Ректальний катетер затиснути затискачем, від'єднати від нього шприц Жане і набрати в шприц трохи повітря.
5. Знову приєднати шприц Жане до ректального катетера і ввести повітря
у трубку, щоб залишки лікувального розчину потрапили в пряму кишку.
6. Вийняти ректальний катетер із прямої кишки.
7. Порадити пацієнту спокійно полежати в ліжку не менше 1 години.
8. Ректальний катетер від'єднати від шприца Жане і занурити його в дезрозчин на 60 хв.
9. Зняти рукавички, занурити їх у дезінфекційний розчин. Помити руки з милом під проточною водою. Витерти індивідуальним рушником.

 

ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЕЛЬНОЇ КЛІЗМИ.
Введення   лікувальних   розчинів   об'ємом   1-2   л   здійснюють   за   допомогою крапельних клізм. Крапельний спосіб введення є більш доцільним, бо при цьому рідина не розтягує кишку, не посилює перистальтику, не викликає дефекацію, а всмоктується, поступаючи краплями. Температура рідини, яку вводять за допомогою крапельної клізми, має бути в межах +38-40°С, тому до задньої стінки кухля Есмарха прикріплюють грілку і стежать, щоб вона весь час була теплою.
/. Місце проведення: стаціонар.
//. Оснащення робочого місця:
1 Ліжко.
2. Клейонка.
3.Штатив.
4.Кухоль Есмарха. ємністю —!-!,5 л, гумова трубка, крапельниця, кран, с к л я н и й п є р є х і д ник.
б.Стерильний лоток.
б.Стерильний ректальний катетер або газовивідна трубка
7.Лікувальний розчин — 1-2 л. підігрітий до t +38-40°С.
8,Стерильний вазелін у флаконі.
9.Стерильний шпатель.
10.Гумова грілка з теплою водою.
11.Клейончастий фартух.
12.Гумові рукавички.
///. Попередня підготовка до виконання навику:.
-провести психологічну підготовку пацієнта;
-пояснити мету і хід процедури;
-отримати зі оду на проведення процедури;
-попередити пацієнта, що процедура триватиме 1,5-2 години;
-покласти пацієнта на край кушетки на лівий бік з підведеними до живота ногами:
-під сідниці пацієнта підстелити клейонку;
-відгородити пацієнта ширмою, якщо ця процедура виконується в палаті;
-підвісити кухоль Есмарха на штативі на висоті один метр, заповнити його ліку- вальним розчином, підігрітим до температури +38-400С:
-одягнути стерильні гумові рукавички;
-під'єднати стерильний ректальний катетер або газовивідну трубку через перехідник до гумової трубки;
-відкрити кран, заповнити гумову трубку, крапельницю, ректальний кате тер розчином: витісняючи з трубок повітря.
/V. Основні етапи виконання навику:
1.Змастити стерильний ректальний катетер або газовивідну трубку стерильним вазеліном за допомогою шпателя.
2.1 та II пальцями лівої руки розвести сідниці пацієнта, правою рукою —
ввести в пряму кишку ректальний катетер на глибину 15-20 см. Відрегу
лювати краном частоту крапель лікувального розчин}' у кількості 60-80
крапель за хвилину.
З,До кухля   Ьсмарха приєднати теплу грілку,  щоб рідина надходила у
кишківник у теплом) вигляді для кращого її всмоктування.
4.Вкрити пацієнта ковдрою, тому що ця процедура триває кілька годин. 5.Під час процедури слідкувати, щоб ректальний катетер не перегнувся і
не припинилося надходження рідини.
б.При необхідності в кухоль Есмарха додають ще лікувальної рідини за
призначенням лікаря. Протягом доби можна вводити до 2-3 л розчинів. 7.Коли в кухлі Псмарха залишилася невелика кількість рідини,  вийняти
ректальний катетер з прямої кишки.
8.  Витягнути з-під пацієнта клейонку, вкрити його ковдрою, надати зручно
го положення в ліжку.
9.Ректальний катетер від'єднати від гумової трубки і занурити його у дезрозчин на 60 хв. Ю.Зняти рукавички, занурити їх у дезінфекційний розчин. Помити руки з милом під проточною водою. Витерти індивідуальним рушником.
ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ КЛІЗМ.
Постановка всіх видів  клізм  вимагає дотримання  правил асептики. Тому приладдя для клізм   має бути продезінфікованим після його використання і простерил ізован и м.
/. Місце проведення:
стаціонар.
ІІ. Оснащення робочого місця:
1, Р о б о ч н й  т а мані п у л я ц і й н и й   с т і л.
2.Промаркіровані ємності (№1 і №2) з дезрозчином.
З.Промаркірована ємність з миючим розчином.
4.Промаркірована ємність з дистильованою водою.
5.Використані: наконечник, ректальний катетер, лійка, шприц Жане.
6.Гумові рукавички.
7.Клейончастий фартух.
8.Бавовняна серветка.
9. Б ікс.
10.Пробірка з бензойно-кислим натрієм.
//'/'. Попередня підготовка до виконання, навику:
-одягнути гумові рукавички, фартух; -після виконання клізм розібрати систему на окремі частини;
- підготувати миючий розчин, підігріти його до температури 50°С;
- заповнити дистильованою водою промаркіровану ємність;
IV. Основні етапи виконання навику:
1.Після використання в ємності №1 промити окремі частини дезрозчином, пропустити розчин через канал ректального катетера, гумової трубки за допомогою 20 мл шприца.
2.Покласти окремі частини від систем в ємність №2 з дезрозчином на 60 хв.
3.        Після замочування промити під проточною водою, пропускаючи воду
через канали, до зникнення запаху хлораміну.
4.      Замочити окремі частини в миючому розчині температурою +50 0С на 15
хв.; пропустити через наконечник,  ректальний катетер, товстий зонд
миючий розчин під тиском за допомогою шприца.
5.Ретельно промити деталі під проточною водою, пропускаючи воду через
канали.
6.Промити в дистильованій воді.
7.Висушити ректальний катетер, товстий зонд, наконечники.
8.Загорнути катетери, зонди, наконечники (окремо кожен),  покласти  в
бікс разом з флаконом, заповненим бензойно-кислим натрієм; стерилі
зувати в автоклаві при t + 121 С.   1 атм., протягом 45 хв. Розплавлення
бензойно-кислого натрію вказує на якість стерилізації.
9.Зберігати окремі частини системи в асептичних умовах в промаркірованій ємності; на бірці вказати дату стерилізації.
10.       Кухоль Есмарха і гумову трубку   протерти двічі полотниною, змоченою
дезрозчином, з інтервалом у 10-15 хвилин, промити водою, висушити.

ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОВІДВІДНОЇ ТРУБКИ.

Метеоризм — це скупчення газів у кишках. Пацієнти відчувають здуття, розпирання живота. Причинами метеоризму можуть бути: 1) посилене газоут­ворення в кишках, яке обумовлене споживанням з їжею рослинної клітковини (капуста, квасоля, горох тощо), 2) порушення рухової функції кишок внаслідок зниження тонусу їхніх стінок та непрохідності, 3) зниження всмоктування газів стінками кишок при їх нормальному утворенні та ін.
/. Місце проведення:
стаціонар, домашні умови.
//. Оснащення робочого місця:

 1. Стерильний лоток.
 2. Стерильна газовивідна трубка.
 3. Стерильна вазелінова олія.
 4. Стерильні рукавички.
 5. Клейонка.
 6. Судно.
 7. Ширма (якщо пацієнт знаходиться в палаті).
  ///. Попередня підготовка до виконання навику:
 8. провести психологічну підготовку пацієнта;
 9. пояснити   мету і хід процедури;
 10. отримати згоду пацієнта на її проведення;
 11. запропонувати або допомогти пацієнту лягти на лівий бік з зігнутими і
  приведеними до живота ногами. Якщо пацієнту протипоказане положен-

ня на лівому боці, покласти його на спину з зігнутими в колінах і розведеними  ногами;
- підстелити під таз пацієнта клейонку, на клейонку поставити судно, в яке
налити невелику кількість води;

 1. відгородити пацієнта ширмою (якщо процедура виконується в палаті);
 2. помити руки двічі з милом під проточною водою, витерти індивідуальним

рушником, одягнути стерильні рукавички.
//. Основні етапи виконання навику:
I. Змастити кінець газовивідної трубки, який буде вводитися в пряму кишку стерильною вазеліновою олією.
2   І та II пальцями лівої руки розвести сідниці пацієнта.

 1. Правою рукою обертальними рухами  повільно ввести у пряму  кишку
  заокруглений кінець газовивідної трубки на глибину 20-30 см.
 2. Зовнішній кінець газовивідної трубки опустити в судно з водою (через
  нього будуть виділятися гази, рідкі калові маси, слиз).
 3. Тривалість процедури визначає лікар.  Медична сестра повинна знати,
  що газовивідна трубка повинна знаходитися в прямій кишці не більше
  2-ох годин.

Запам'ятайте! Тривале знаходження газовивідної трубки у прямій кишці може привести до утворення пролежня на слизовій оболонці кишки.

 1. Пацієнта накрити ковдрою.

7. Зняти рукавички, провести їх дезінфекцію. Вимити руки з милом, витерти рушником.

 1. Після закінчення процедури одягнути чисті рукавички, вийняти трубку з
  прямої кишки. Занурити її в дезрозчин для проведення дезінфекції на 60 хв.
 2. Забезпечити пацієнта туалетним папером або підмити його.

10.         Забрати з-під пацієнта судно та клейонку.
II.        Зняти рукавички, провести їх дезінфекцію. Вимити руки з милом, ви
терти їх рушником.

 1. Вкрити пацієнта ковдрою, допомогти зайняти зручне положення.
 2. Зробити запис про виконання процедури.
 3. При необхідності газовивідну трубку можна застосувати повторно через деякий час.